Otec biskup požehnal Centrum Agáta

08.06.2023 Petr SAMEC

Fara v Dobré Vodě u Českých Budějovic získala nové poslání. Stala se sídlem Centra Agáta, které poskytuje odbornou komplexní péči celé rodině ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím. Jeho provozovatelem je Diecézní charita České Budějovice. Vybudování a provoz bylo financováno dotací 12,5 milionu korun z Norských fondů. Centrum poskytuje klientům služby zdarma. Fotografie ze slavnostního zahájení provozu najdete ZDE.

Foto: Petr Samec

„Obnova rodinných vztahů je i posláním církve a chci věřit, že ti, kdo tuto službu budou konat, na to budou mít dostatek odvahy a síly, protože to není jednoduché, a ne všechno se dá zaplatit penězi. Když někdo vykonává službu, musí tam dát kus sebe a ti, kdo s oběťmi budou pracovat, to budou také prožívat a budou se s tím muset vypořádat,“ uvedl při slavnostním zahájení provozu českobudějovický biskup Vlastimil Kročil, který objektu a jeho zaměstnancům při této příležitosti požehnal.

Otec biskup s prezidentem Diecézní charity P. Stanislavem Brožkou při žehnání Centra Agáta; Foto: Petr Samec

Služby Centra Agáta
Centrum Agáta začalo fungovat v lednu 2023 v provizorních kancelářích v Českých Budějovicích a nyní se přesunulo do nového sídla. Má vlastní psychology, nabízí různé druhy terapií, právní poradenství i možnost právního zastupování. K dispozici je také integrační pracovník pro případ, že se násilí bude týkat například cizinců, kteří u nás dlouhodobě žijí. Nad rámec toho disponuje také integračním bytem na utajené adrese. „Už první měsíce provozu Centra Agáta ukázaly, jak důležité jeho služby jsou. Máme už na 40 klientů, z toho čtvrtina jsou právě děti. Řešíme domácí násilí i sexuální zneužívání,“ uvádí vedoucí služeb Diecézní charity České Budějovice Nikola Novotná Marková. Centrum Agáta navíc organizuje odborné konference pro zainteresované subjekty, besedy pro veřejnost a vytváří inovativní metodiku pro odborníky.
Centrum Agáta svým fungováním rozšiřuje činnost Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím pro Jihočeský kraj. To má užší zaměření, jeho klienty mohou být jen osoby starší 16 let. V loňském roce pracovalo se čtyřmi sty klienty. „V našem regionu velmi chybělo specializované centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a nejen tím. Mnoho lidí zažívá fyzické, sexuální, psychické či jiné útoky jen z titulu svého věku nebo pohlaví. Cítíme navíc velkou potřebu poskytnout odbornou péči také dětem. Policie v loňském roce označila téměř tisíc dětí jako přímo ohrožené domácím násilím a o spoustě dalších úřady a instituce vůbec neví. Jak dokládají statistiky našeho Intervenčního centra, 80 procent pachatelů domácího násilí zažilo toto už ve své původní rodině. To jasně dokazuje, že pokud děti zůstanou bez péče odborníků, násilí si bohužel přenáší do svých dalších vztahů,“ upřesňuje ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout.

Foto: Petr Samec

V ČR vznikají další podobná centra
Podobná centra v Česku stále velmi chybí, jak upozorňuje ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR Radan Šafařík. „Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí je jednou z našich priorit. V České republice je dlouhodobě akutní nedostatek specializovaných pobytových a krizových služeb pro osoby ohrožené domácím a sexuálním násilím. Policie ČR řeší v průměru 2 případy týrání osoby žijící ve společné domácnosti denně, často jsou násilí přítomny děti. Specializovaná centra by měla být v každém regionu, doposud však byla dostupná pouze v Praze a v Jihomoravském kraji. Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlásilo v roce 2020 výzvu z Norských fondů zaměřenou na podporu specializovaných služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí s alokací 51 mil. Kč. Díky tomu dnes vzniká pět specializovaných center. V Českých Budějovicích je to Centrum Agáta a již první měsíce jeho činnosti ukazují, jak moc jsou jeho služby v regionu potřeba,“ uvedl.

Diecézní charita České Budějovice
Diecézní charita České Budějovice zajišťuje koordinaci a metodickou podporu 14 profesionálním Charitám v celé českobudějovické diecézi, aby mohly v co nejlepších podmínkách provozovat své sociální a zdravotní služby a pomáhat všem lidem, kteří to potřebují. Nad rámec toho provozuje vlastní sociální služby a podílí se na dalších projektech v diecézi i v zahraničí. V regionu zaměstnává přes šest set lidí a má také síť téměř dvou set dobrovolníků, kteří svůj volný čas věnují právě pomoci druhým.
Pomáháme lidem v krizi a akutní nouzi nebo ohroženým sociálním vyloučením – lidem s hendikepem, seniorům, lidem bez domova, obětem domácího násilí i cizincům, kteří u nás žijí. Pomáháme při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo požáry. Věnujeme se také podpoře vzdělávání dětí a mládeže v tuzemsku i v chudých oblastech světa. Jsme členem sdružení Charita Česká republika, která je díky své síti Charit největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v ČR a všichni pracovníci se řídí jejím kodexem.

Tiskovou zprávu Diecézní charity České Budějovice upravil Petr Samec