Odkaz biskupa Josefa Hloucha pre súčasnosť

13.11.2018 Miroslav Bína

10. 11. 2018, Rádio Lumen; V rámci cyklu pořadů „Od ucha k duchu“ zazněly autentické nahrávky kázání biskupa Hloucha a zajímavé svědectví ThDr. Gabriela Brenzu.

Snímek z amatérského videa 1968-69; zdroj: archiv postulátora

„Nezapomeňte, že jediným zákonem, jediným paragrafem, podle kterého nás bude Bůh jednou soudit je zákon a paragraf lásky.“ Tato slova vycházejí z hluboké mariánské úcty biskupa Josefa Hloucha. A co si lze z jeho živého odkazu vzít pro dnešní dobu? Snad nejlépe to řeknou slova z jeho rozjímání na modlitbu Magnificat:

„Předpokladem je mít Boha a přinést Boha. Co chceš přinést, když nepřineseš Boha? Marie jen pozdravila a skrze její pozdrav bylo požehnané dítě pod srdcem Alžběty. Co je na světě každý den slov, co jich letí do lidských srdcí. Jak často jsou to slova zabíjející, spiknutá proti pravdě. Slova, která rozeštvávají národy, vytvářejí nepřátelství, války a všechno zlé. Čím víc bude celou tvojí bytost naplňovat Bůh, tím víc tvoje slova roznesou radost, posvěcení a požehnání. Moje nebeská Matko, vezmi mne za ruku, ať jdu s tebou na tvých cestách.“

V rámci pořadu „Odkaz biskupa Jozefa Hloucha pre súčasnosť“ vystoupil také postulátor procesu blahořečení prof. Martin Weis.

(Zdroj: Rádio Lumen)