Od 25. května budou povoleny bohoslužby pro 300 osob

19.05.2020 Petr SAMEC

Na základě vládního upřesnění pravidel pro další fázi uvolňování budou od 25. května povoleny vnitřní a venkovní akce až do 300 osob. Bohoslužby bude možné slavit za dodržení těchto podmínek:

– v kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Foto: Michal Klečka / Člověk a víra

Foto: Michal Klečka / Člověk a víra