Nový hlavní kaplan Českého velkopřevorství

07.12.2015 Redakce

Zde přinášíme tiskovou zprávu českého velkopřevorství Řádu maltézských rytířů, která byla zveřejněna dne 29.11.2015:

Vážení členové Českého velkopřevorství, Prelát našeho řádu Jeho Excelence Mons. J. Lafitte jmenoval
Mons. Adolfa Pintíře,
současného generálniho vikáře Českobudějovické diecéze, novým hlavním kaplanem našeho velkopřevorství s účinností od začátku nového liturgického roku – což je tuto neděli 29. 11. 2015.
Za velkopřevorství tímto vítám vřele otce Pintíře v jeho nové funkci.

Jak jistě dobře víte, hlavní kaplan je zodpovědný za koordinaci a, pokud je zapotřebí, za vedení všech kaplanů velkopřevorství. Zaujímá velmi důležitou pozici, kdy má na starosti duchovní život členů Řádu.

Chci využít této příležitosti a za celé České velkopřevorství vyjádřit veliké díky Jeho Milosti otci opatu Michaelovi, který tuto funkci zastával od roku 1992 a pomáhal velkopřevorství svými velkými zkušenostmi po celou rušnou dobu, tedy téměř od obnovení velkopřevorství po sametové revoluci.

Zůstávám se spolubratrskými pozdravy

Johannes Lobkowicz
Procuratore