Noc kostelů v naší diecézi

10.06.2020 Petr SAMEC

V České republice se první Noc kostelů uskutečnila v roce 2009 a zapojilo se do ní 25 kostelů. Inspirací byla Vídeň, kde se Noc kostelů koná od roku 2005. Akce vznikla náhodou, když v roce 2004 nechal kostelník jednoho z vídeňských chrámů při úklidu otevřené dveře. Kolemjdoucí potom se zájmem do kostela vstupovali. V letošním – dvanáctém ročníku Noci kostelů – se otevře všem lidem z České republiky asi 1 100 chrámů a modliteben. To je vzhledem k mimořádné situaci a s ní spojené nejistotě pořadatelů zhruba o 500 méně, než v dosud rekordním ročníku 2019, kdy se otevřelo přes 1600 kostelů a programu se zúčastnilo celkem půl milionu lidí.

V českobudějovické diecézi se k 10.6.2020 přihlásilo do Noci kostelů 95 komunit spojených s kostely a modlitebnami šesti křesťanských církví. Loni se zapojilo 129 kostelů. Všechny kostely si zájemci mohou volně prohlédnout, ve většině míst se budou navíc konat komentované prohlídky a další program. Program všech akcí najdete na https://www.nockostelu.cz/ – program je stále doplňován.

Nižší počet akcí v kostelech by měl v českobudějovické diecézi částečně nahradit unikátní projekt Virtuální Noc kostelů, připravený naším Pastoračním střediskem. Letos poprvé bude více než 5 hodin dlouhý videoprogram vysílán 12. června od 16:00 na YouTube kanálu prolidi.online. Virtuální Noc kostelů je určena především pro lidi, kteří z nejrůznějších důvodů na Noc kostelů nemohou přijít a osobně se jí zúčastnit. Diváci budou moci sledovat například komentované prohlídky pěti význačných chrámů, mši svatou z kostela v Dubném, přednášku prof.  M. Weise o Božím služebníku biskupovi Josefu Hlouchovi, katechezi pro děti a další. Další informace o Virtuální noci kostelů najdete v textu Ivy Hojkové ve druhé příloze. Podrobný program je na odkazu zde: https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-05-noc-kostelu-virtualne

Nejzajímavější programy v českobudějovické diecézi

Nejbohatší bude program v Českých Budějovicích. Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice. Noc kostelů proběhne celkem v 7 kostelech tří křesťanských církví. V katedrále sv. Mikuláše zazní Hudba z kůru – regenschori Karel Ochozka se svými hosty. Klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí uvede koncert Kateřiny Kůsové a Mariany Křiklavové „Harfa a hlas“ v křížové chodbě, koncert staré hudby v podání souboru Cantus Firmus a komentovanou prohlídku s Ing. Míchalem. Kostel sv. Vojtěcha připravil kromě jiného prohlídku míst, do kterých se v kostele jinak nepodíváte a setkání se svatým z minulosti. Sbor Církve adventistů sedmého dne uvede představení „Středověká mystéria“ v podání Divadla Víti Marčíka. Představení bude zároveň poděkováním dobrovolníkům z organizace ADRA, kteří se zapojili do pomoci městu během pandemie COVID-19. Církev československá husitská zve do Husova domu Čtyři Dvory na „Potlach“ u táborového ohně s písničkami. Kompletní program v krajském městě najdete na odkazu: https://www.bcb.cz/udalosti/noc-kostelu-c-budejovice/

V kostele sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou zazní mimo jiné koncert „Harfa v kostele“ a lidé si budou moci zblízka prohlédnout varhany.

Kostel sv. Petra a Pavla v Horažďovicích připravil koncert Pěveckého spolku Prácheň, prohlídku fary a komentované prohlídky kostela s Mgr. Romanem Vaňkem.

Evangelický kostel v Jindřichově Hradci uvede koncert houslisty Miloše Havlíka, člena Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Koncert je poděkováním všem, kdo pomáhali druhým v době koronakrize.

Rekordních 11 bodů má v programu kostel sv. Michaela v Jistebnici; o historii a probíhajících opravách kostela bude vyprávět Ing. David Javorský a o své pěší pouti do Santiaga de Compostela historik František Talíř.

Kašperských Horách připravují komentované prohlídky ve třech kostelech (Poutní kostel Panny Marie Sněžné, kostel sv. Markéty a hřbitovní kostel sv. Mikuláše).

Římskokatolická Farnost Prachatice ve spolupráci s městem Prachatice připravily v kostele sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích kulturně-duchovní program a komentovanou prohlídku kostela s restaurátorem Tomášem Skořepou. V rámci Noci kostelů bude navíc možnost komentovaných prohlídek rodného domu sv. Jana Nepomuka Neumanna („Neumannea“) a modlitebny Církve československé husitské. 

Soběslavi se lidé mohou připojit k ekumenické procházce mezi katolickými kostely sv. Petra a Pavla, kostela sv. Víta a evangelickým kostelem a proběhne také beseda o „zelené“ encyklice „Laudato sí“.  

V klášterním kostele sv. Felixe v Sušici bude zahájena výstava dokumentárních fotografií Vladimíra Černého o zapomenutých a obnovovaných místech Šumavy.

V Táboře bude Noc kostelů zahájena společnou ekumenickou bohoslužbou na Žižkově náměstí. Součástí programové nabídky bude mimo jiné volný vstup na věž kostela Proměnění Páně (věž je vysoká 87 metrů). V kostele sv. Filipa a Jakuba (nejstarší sakrální stavba na území města Tábor) uspořádá starokatolická církev kromě dalšího programu meditaci s hudebním nástrojem sundrum, včetně možnosti si sundrum vyzkoušet.

 Ve Zlaté Koruně zazní barokní varhanní skladby pro liturgii v podání Marie Zahrádkové a varhanní improvizace Jürgena Essla v kostele Nanebevzetí Panny Marie.