NEPOMUK: Vyhlášení mezinárodní přehlídky „SVATOJÁNSKÉ MOSTY 2024“

19.01.2024 Petr SAMEC

V roce 2024 oslavíme 295. výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého. Ve spolupráci s městem Nepomuk, Základní školou Nepomuk, Němejcovým atelierem K, Maticí svatého Jana Nepomuckého a Svatojánským muzeem bude připraven pestrý program oslav jubilea.

Součástí oslav bude 2. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky dětského výtvarného projevu „SVATOJÁNSKÉ MOSTY 2024“ pro děti a mládež od 4 do 16 let, rozšířený o kategorii Mladí srdcem 17+. Pozvánku k účasti obdržela všechna partnerská města Nepomuku v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Litvě, v Chorvatsku, v Německu, v Nizozemí a v Brazílii. Podrobné informace, propozice a přihlášku k přehlídce „SVATOJÁNSKÉ MOSTY 2024“ najdete na stránkách http://svatojanskemosty.cz/

Cíl a poslání přehlídky „SVATOJÁNSKÉ MOSTY“
Hlavním cílem přehlídky je podpora dětského výtvarného projevu a komunikace mezi dětmi různých národů prostřednictvím výtvarného jazyka. Velkým přínosem je možnost poznání výtvarných kultur a způsobů výtvarného vyjadřování v zemích Evropy a Latinské Ameriky, kde se nacházejí partnerská města Nepomuku, ale nejen v nich.
Posláním přehlídky je propojení mladé generace v různých zemích světa na základě odkazu svatého Jana Nepomuckého a překonání vzdálenosti mezi lidmi nejen v geografickém, ale i v přeneseném smyslu. Prostřednictvím životního příběhu svatého Jana se dětem přiblíží křesťanské kořeny evropských i mimoevropských zemí.
Základním tématem přehlídky „SVATOJÁNSKÉ MOSTY“ je symbolika mostu mezi člověkem a Bohem, mezi lidmi i mezi národy. V jednotlivých ročnících se navíc vyhlašuje také aktuální téma související s životem sv. Jana, jeho atributy či patronáty. Pro rok 2024 je tímto tématem Voda. Účastníci si tedy mohou pro svou tvorbu zvolit buď základní téma soutěžní přehlídky (most), nebo aktuální téma tohoto ročníku (voda).

Kategorie

I. kategorie (4–6 let; mateřské školy)
II. kategorie (7–9 let; 1. až 3. třída základní školy)
III. kategorie (10–12 let; 4. až 6. třída základní školy)
IV. kategorie (13–16 let, 7. až 9. třída základní školy)
V. kategorie Skupinové práce
VI. kategorie Mladí srdcem (věk 17 +)

Výtvarné techniky
Malba; kresba; grafika; kombinované techniky.

Registrace
Jednotlivce i skupiny mohou do soutěžní přehlídky registrovat rodiče nebo instituce (například vzdělávací instituce, farnosti, dětské volnočasové organizace apod.). Vyplňte prosím elektronickou přihlášku na webu svatojanskemosty.cz

Ocenění zaslaných výtvarných děl
Výtvarné práce budou vystaveny v nepomuckých galeriích a na zámku Zelená Hora od konce dubna 2024. Termín vernisáže je stanoven na neděli 28.4. Zaslané práce budou oceněny formou diplomů za účast v soutěžní přehlídce, medailemi a cenami poroty. Budou uděleny i zvláštní ceny: cena starosty města, cena nepomuckého arciděkana a cena paní velvyslankyně. Z oceněných prací bude sestaven univerzální kalendář, který obdrží autoři.

Organizátoři
Soutěžní přehlídku dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty pořádají společně Základní škola Nepomuk, Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk, Svatojánské muzeum, Matice svatého Jana Nepomuckého a Němejcův atelier K, z. s. Záštitu nad soutěžní přehlídkou převzali starosta města Nepomuk ing. Vladimír Vokurka, nepomucký arciděkan P. Jiří Špiřík a česká velvyslankyně v Brazílii paní Pavla Havrlíková.

Výtvarné práce, prosím, pošlete tak, aby byly doručeny do 31. března 2024 na adresu:
Svatojánské mosty
Svatojánské muzeum Nepomuk
Přesanické náměstí 1
335 01 Nepomuk
Česká republika

e-mail: artcompetition@svatojanskemosty.cz
Web: svatojanskemosty.cz
Facebook: Svatojánské mosty