Nepomuk má relikvii posledního českého krále

27.02.2023 Petr SAMEC

Relikvie bl. Karla I.; Foto: Pavel Motejzík

Relikvií je část volného žebra, která byla získána při komisionálním otevření hrobu blahoslaveného Karla I. Rakouského na Madeiře. Pro Nepomuk je to velká pocta, protože počet relikvií je v současné době celosvětově uzavřen. Habsburský rod si ale uvědomuje velkou spojitost se sv. Janem Nepomuckým, který byl osobním patronem jejich domu a zasloužili se také o jeho blahořečení i svatořečení. O darování relikvie rozhodl arcivévoda Lorenc, který je vnukem Karla I. a zároveň belgickým princem. Toho pověřila babička, císařovna Zita, aby o duchovní stránku odkazu svého dědečka pečoval.

Zleva  Karl Eugen hrabě Czernin z Chudenic, Mgr. Michal Heres – člen vlády Řádu sv. Jiří a  R. D. Jiří Špiřík, duchovní správce farnosti Nepomuk; Foto: Pavel Motejzík

Relikvii od něho převzal člen modlitební ligy Karl Eugen Czernin v Bruselu, kde arcivévoda Lorenc žije. Dovezli ji spolu s PhDr. Milanem Novákem, osobním tajemníkem Habsburků, dne 25. února 2023 do Nepomuka, aby ji předali nepomuckému faráři P. Jiřímu Špiříkovi. Slavnostní instalace relikvie v novém relikviáři z dílny Václava Česáka proběhne v rámci Jarní svatojánské pouti dne 19. března 2023 od 11:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého.  

Text a foto Pavel Motejzík

PhDr. Milan Novák; Foto: Pavel Motejzík