NEPOMUK 2021: Program oslav sv. Jana Nepomuckého

V tomto článku najdete kompletní program letošních oslav 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého.

Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí v Nepomuku. Socha byla posvěcena 15. května 1993 u příležitosti Světové poutě věřících v Nepomuku a je téměř tři metry vysoká. Posvětil ji českobudějovický biskup ThDr. Antonín Liška. Autory sochy jsou Š. Kotrba a M. Vácha. Sochu financovalo město Nepomuk; Zdroj: archiv města Nepomuk – foto Pavel Jiran

Oslavy konané v Nepomuku v roce 2021 budou největší událostí v novodobé historii městečka, ve kterém se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil. Naposledy se akce podobného rozsahu konala v Nepomuku v roce 1993, kdy probíhaly oslavy 600 let od umučení tohoto světce.

Zástupci nepomucké farnosti, Matice sv. Jana Nepomuckého a města Nepomuk se organizaci nadcházejících oslav věnují již od jara 2019. Rozsáhlý program se skládá z více než 50 nejrůznějších akcí a je rozdělen do několika bloků: mše svaté a církevní program; koncerty; přednášky; výstavy a další doprovodné akce.

Zvláště upozorňujeme především na hlavní mši svatou 16. května, kterou bude celebrovat Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, za účasti všech českých a moravských biskupů a zasedání České biskupské konference v Nepomuku.

Z velmi bohatého hudebního programu (celkem 15 koncertů) musíme zmínit alespoň dvě nejzajímavější vystoupení: první v podání Plzeňské filharmonie má název „Pocta svatému Janu Nepomuckému“; v koncertu Eva Urbanová: Open Air Nepomuk se představí česká královna opery.

Přednášky renomovaných odborníků jsou zaměřeny na nejrůznější témata přímo či nepřímo spojená se sv. Janem Nepomuckým.

Z hlavních výstav doporučujeme expozici obrazů akad. malířky Viktorie Kodl-Janotové, výstavu soch Václava Česáka a především výstavu Krása zrakům ukrytá, která bude mimořádnou příležitostí k prohlídce exponátů z původního mobiliáře ze zámku na Zelené hoře. Vzácné předměty byly do Nepomuka zapůjčeny z depozitářů Památkového ústavu pouze na jedinou sezónu.

V rámci oslav je důležité také připomenout jejich duchovní poslání i zapojení nejen celého regionu, ale i zahraničních svatojánských oblastí.

 

Tři hlavní události oslav NEPOMUK 2021

Hlavní slavnostní poutní mše svatá (16. května v 10:00 hodin, kostel sv. Jana Nepomuckého)

Celebruje Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, za přítomnosti českých a moravských biskupů, moderuje P. Miroslav Herold. Mše bude vysílána v přímém přenosu na TV Noe.

 

Eva Urbanová: Open Air Nepomuk – koncert k poctě sv. Jana Nepomuckého v předvečer výročí blahořečení (30. května v 17:00 hodin)

Sopranistka Eva Urbanová a mladí hosté za doprovodu Komorního orchestru Národního divadla s dirigentem Davidem Švecem předvedou své umění na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku. Koncert se koná pod záštitou manželky prezidenta republiky Ivany Zemanové. Koncert bude vysílán 30. května od 20:15 hodin na ČT art.

 

Krása zrakům ukrytá – výstava originálního mobiliáře ze zámku Zelená Hora + kněžna Libuše (2. května – 30. září, Městské muzeum a galerie Nepomuk).

Na výstavě nebude chybět třeba nadživotní portrét Marie Dominiky z Martinic. Podle pověsti tato kněžna každou noc po půlnoci bloudila zámkem a Zelená Hora tak měla svou nikoliv „bílou“, ale „černou paní“. Na výstavě se dále představí egyptské kanopy z 1. století před Kristem, původně umístěné v zámeckém muzeu, unikátní hodiny z Červeného sálu, gotické deskové obrazy z kostela, datované do 15. století, či obraz malíře Roberta Schlossera „Vyhlídka na Nepomuk“. Exponáty zapůjčily osobně operní diva Eva Urbanová, Národní divadlo v Praze, Muzeum Bedřicha Smetany v Praze či Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Výstavu postupně doplní část určená nejmenším návštěvníkům. Záštitu nad výstavou převzal PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D., náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče.

Kompletní program oslav (včetně aktuálních změn) najdete na http://www.svatynepomuk.cz/

Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého probíhají pod záštitou Mons. ThLic. Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a primase českého, Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, PhD., biskupa českobudějovického, PhDr. Lubomíra Zaorálka, ministra kultury ČR, Ing. Lumíra Aschenbrennera, senátora Parlamentu České republiky, a doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D., hejtmanky Plzeňského kraje.

Generálními partnery akcí jsou Ministerstvo kultury ČR, Plzeňský kraj a KLAUS Timber, a.s.