Nejen dunící kov

07.05.2019 Miroslav Bína

Avízo: 16. 5. 2019, Strakonice; Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil požehná zvon sv. Jana Nepomuckého ve Strakonicích. Následně bude celebrovat bohoslužbu, po které zvon poprvé zazní z věže kostela sv. Markéty.

Snímky: ŘKF Strakonice

V pátek 10. května 2019 v 15 hodin bude do kostela sv. Markéty ve Strakonicích přinesen nový zvon sv. Jana Nepomuckého, který pro tento chrám odlil zvonař Michal Votruba. Možnost prohlídky zvonu umožní farnost ve dnech 11. – 16. května 2019 v čase 9:00-16:30 (v neděli 13:00-16:30).

K historickému zvonu sv. Markéta z r. 1583 (hmotnost cca 420 kg, průměr 84,3 cm, tón h1) tak přibude zvon nový – sv. Jan Nepomucký o hmotnosti cca 220 kg, s průměrem 71 cm a tónem d 2.

Zvon bude opatřen reliéfem kříže a sv. Jana Nepomuckého, pod nímž je umístěn nápis: „SVATÝ JENE NEPOMUCKÝ, ORODUJ ZA NÁS!“. Horní řádky tvoří text ozřejmující události připomínané zvonem: „VĚNOVÁNO KE SLÁVĚ BOŽÍ A CTI SV. JANA NEPOMUCKÉHO, NA PAMĚT SVATOJÁNSKÉHO ZÁZRAKU Z ROKU 1718 A USTANOVENÍ FARNÍHO KOSTELA SV. MARKÉTY ROKU 2018.“ Na spodním okraji jsou uvedeny reálie vzniku: „ZVON Z DARŮ STRAKONICKÝCH FARNÍKŮ ULIL MICHAL VOTRUBA V MYSLKOVICÍCH“ a datace: „STRAKONICE L. P. 2019“.

Elektrický pohon nového zvonu zajistí pravidelné ohlašování poledne, bohoslužeb a dalších významných momentů. Město Strakonice tak bude obohaceno o prvek, který zde léta chyběl a který může nabídnout další oživení každodenního dění. Když uslyšíme vyzvánění, můžeme si uvědomit nejen historické události, které zvon připomíná, ale i současnost, kterou prožíváme.

Hlas zvonů je starobylým způsobem nejen ohlašování času, ale také různých událostí a především výzvou ke shromáždění a k modlitbě – ať už vděčnosti při slavnostních příležitostech, nebo prosby během událostí bolestných a nebezpečných. Při pravidelném zvonění bývalo zvykem modlit se modlitbu Anděl Páně nebo se alespoň v průběhu dne na chvilku zastavit.

Na pokrytí nákladů spojených s pořízením zvonu chybí ještě téměř 100 tisíc korun. Přispět je možné na účet farnosti ČS 680020389/0800 nebo v kostele.

(Zdroj: Roman Dvořák)