Nalezeny ostatky zpovědníka Přemysla Otakara II.?

30.01.2019 Miroslav Bína

30. 1. 2019, České Budějovice; Archeologové objevili v klášteře na českobudějovickém Piaristickém náměstí dřevěnou schránu, v níž jsou podle dochovaných zpráv uloženy ostatky Jindřicha Libraria OP (Ordo Praedicatorum, Řád bratří kazatelů). Byl prvním převorem tohoto kláštera dominikánů a zemřel v roce 1281. Podle dochovaných zpráv byl zpovědníkem a důvěrníkem krále Přemysla Otakara II.

Ve zděné nice se nachází písemnosti a dřevěná schrána, pravděpodobně s ostatky prvního převora Jindřicha Libraria. Snímek: BCB

Přemysl Otakar II. město České Budějovice založil. V klášterním kostele Obětování Panny Marie se v jedné z gotických zdí podařilo detekovat a potvrdit dutý prostor a v něm dřevěnou schránu a písemnosti. „Nalezená dutina je zaklenuta gotickým lomeným obloukem, na stěnách jsou patrné nápisy. V objevené dřevěné schráně jsou podle dochovaných zpráv druhotně uloženy ostatky významné osobnosti českého království 13. století, Jindřicha Libraria,“ řekla archeoložka z Jihočeského muzea Zuzana Thomová.

Po prvním průzkumném vrtu v létě 2018 vyvrtali dnes archeologové do nově objevené prostory vrt další a spustili průzkumnou sondu, která prostor zmapovala. Upravené robotické rameno umožnilo přečíst písemnosti uvnitř, na stěnách i na papírech u dřevěné schrány.

„Budeme mít zájem schránku vyzvednout, jednak protože je tam organický materiál, papír. Bylo by dobré ten prostor otevřít, aby se tam mohl udělat průzkum nástěnných maleb. A pochopitelně nás zajímá obsah té schránky. Z počátku 20. století existuje seznam předmětů, které v té schránce jsou: kromě pergamenu, o kterém nevíme, co je na něm, by tam měly být nějaké mince ze 17. století a ostatky Jindřicha Libraria,“ řekla Thomová.

Tým geofyzika Jiřího Šindeláře provedl loni měření takzvaným georadarem, což je stejná technologie, která se používá v letovém provozu. Signál se vysílá do zdi, druhou anténou se signál přijímá. Georadar odhalil dutinu. Šindelářův tým použil i systém, který měří magnetické vlastnosti zdi. Zjistili tak, že v okolní středověké kamenné zdi je mladší, cihlová zazdívka.

„Z historického hlediska je to pro České Budějovice velmi významná záležitost, protože Jindřich Librarius byl jednou z nejvýznamnějších osobností 13. století v českém království. Stál u zrodu města a jednoznačně se zasadil o založení zdejšího kláštera,“ řekl Šindelář.

Librarius byl po celou dobu existence kláštera považován za blahoslaveného. Králi Přemyslu Otakarovi II. prý poradil, aby si založením nového kláštera vyprosil od Boha narození vytouženého potomka a dědice, pozdějšího krále Václava II.

Děkanství u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích spolu s Biskupstvím českobudějovickým předpokládají vyzvednutí ostatků P. Jindřicha Libraria OP, jejich antropologický průzkum a restaurování. Po skončení výzkumu budou ostatky P. Jindřicha Libraria OP., který byl přímým účastníkem a významně přispěl k založení města České Budějovice důstojně uloženy v klášterním kostele Obětování Panny Marie.

(Zdroj: ČTK, BCB)