Na věž kostela sv. Vojtěcha byla uložena časová schránka

17.08.2021 Petr SAMEC

Ve čtvrtek 12. srpna 2021 byla do věžní báně kostela sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích slavnostně uložena časová schránka při příležitosti dokončení opravy jedné strany věže. Fotografie z události najdete na odkazu ZDE.

Tyto dokumenty a předměty byly vloženy do relativně malého měděného tubusu (na levém horním okraji stolu); foto: Tomáš Reitinger

Ceremoniálu se zúčastnili Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, P. Martin Hobza, SDB, provinciál Salesiánské provincie Praha, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice a Pavel Hroch, náměstek hejtmana Jihočeského kraje. Výše uvedení zástupci duchovní i světské správy připojili své podpisy na pamětní list, který byl vložen do měděného tubusu časové schránky. Do časové schránky byla dále uložena zpráva o probíhající opravě kostela sv. Vojtěcha od pana Petra Reitingera, člena ekonomické rady farnosti a stručné zhodnocení současné doby očima administrátora farnosti P. Josefa Mendela, SDB. Přiloženy byly i další předměty a dokumenty, které poskytnou cenná svědectví o naší době příštím generacím: respirátor FFP-2, kompletní sada českých mincí vydaná v roce 2021, stříbrné pamětní mince Jihočeského kraje a Města České Budějovice, Českobudějovický deník, Katolický týdeník, diecézní časopis Setkání, aktuální mapa města, turistická brožura „TO NEJ – České Budějovice“ a aktuální seznam zastupitelů Jihočeského kraje s fotografiemi.

                                                          Pamětní list podepsali vzácní hosté

 

Podepsaný pamětní list byl zataven do plastové fólie; foto: Tomáš Reitinger

 

Naplněný měděný tubus byl nakonec zaletován kvůli ochraně před vlhkostí; foto: Tomáš Reitinger

 

Vložení časové schránky do báně na vrcholu věže (tj. u paty kříže); foto: Tomáš Reitinger

O opravě kostela sv. Vojtěcha

Kostel sv. Vojtěcha je od roku 1990 spravován salesiány Dona Boska, kteří z něho vytvořili nejen duchovní, ale také kulturní a společenské centrum a místo setkávání, povzbuzení a inspirace pro celou čtvrť Čtyři Dvory.

Kostel sv. Vojtěcha projektoval arch. Jaroslav Čermák, významný architekt moderního slohu – funkcionalistické sakrální architektury. Stavba byla dokončena v roce 1939. Kvůli vysoké architektonické hodnotě byl sv. Vojtěch v roce 2019 zařazen do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.

Nyní prochází kostel celkovou opravou v hodnotě asi 6 mil. Kč. V rámci opravy budou také po více než 80 letech plně dokončeny původní záměry architekta J. Čermáka: budou provedeny finální štukové omítky s barevným nátěrem a instalovány věžní hodiny podle původních návrhů, které se kvůli řadě nepříznivých historických okolností dosud nepodařilo zrealizovat. Z opravy chrámu bude mít užitek i široká veřejnost: parkové plochy kolem kostela budou upraveny jako místo setkávání pro návštěvníky a nabídnou i prostor pro relaxaci a odpočinek (lavičky, zeleň atd.). Velkou část finančních prostředků bude nutno teprve získat od sponzorů, nadací a soukromých dárců: dárci mohou například „adoptovat“ některou opravovanou část a za to získají právo na umístění pamětní tabulky se jménem v objektu kostela. K dnešnímu dni se podařilo získat necelých 50% potřebné částky. Více informací o opravě kostela najdete na https://ctyrak.cz/.