MONS. JIŘÍ PAĎOUR: Nedožité 80. narozeniny

04.04.2023 Petr SAMEC

Dnes si připomínáme nedožité 80. narozeniny Mons. Jiřího Paďoura, OFMCap., 12. biskupa českobudějovického.

Mons. Paďour před mší sv. na poděkování za biskupskou službu dne 5. dubna 2014; Foto: archiv BCB

Otec Jiří se narodil 4. dubna 1943 ve Vraclavi. Na kněze byl vysvěcen 21. června 1975 v Praze. V letech 1975–1977 působil jako kaplan v Mariánských Lázních a dvou okolních farnostech. V červenci 1977 ztratil tzv. „státní souhlas“ k vykonávání duchovenské činnosti. Jeho tajná obláčka do kapucínského řádu se konala 4. října 1978. V letech 1978-1979 byl neoficiálním sekretářem kardinála Františka Tomáška. Po jasném odmítnutí spolupráce s StB v r. 1979 byl ze sekretariátu kardinála propuštěn. Věčné řeholní sliby složil tajně 10. prosince 1983. Dne 9. dubna 1991 byl zvolen provinciálem na první poválečné kapitule kapucínského řádu. Dne 19. září 1994 byl znovu zvolen provinciálem řádu.

Pražským pomocným biskupem jej 3. prosince 1996 jmenoval papež Jan Pavel II. a současně mu udělil titulární diecézi ausuccurénskou. Biskupské svěcení přijal z rukou pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka 11. ledna 1997 (1. spolusvětitel Giovanni Coppa, 2. spolusvětitel Jaroslav Škarvada). Jeho biskupským heslem se stalo „Dominus Deus magnus est“ („Pán Bůh je veliký“).

Biskupem-koadjutorem českobudějovické diecéze byl jmenován 23. února 2001 a vedení českobudějovické diecéze se ujal 25. září 2002. Dne 1. března 2014 přijal papež František jeho rezignaci ze zdravotních důvodů a zároveň mu ponechal titul emeritního biskupa českobudějovického. Zbytek života pak trávil v českobudějovické biskupské rezidenci. Zemřel v hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích 11. prosince 2015, zaopatřen svatými svátostmi. Pohřben byl 19. prosince 2015 do biskupské hrobky na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích.

biskupský znak Jiřího Paďoura