Modlitba na přímluvu Služebníka Božího J. Hloucha

11.06.2018 Miroslav Bína

10. 6. 2018, Č. Budějovice; Českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil vyhlásil text modlitby za zázrak na přímluvu Služebníka Božího Josefa Hloucha.

Snímek z archivu postulátora

Této přímluvné modlitbě, která byla zveřejněna v neděli 10. června 2018, v den památky úmrtí biskupa Josefa Hloucha, udělil diecézní biskup církevní schválení.

„V neděli 10. června jsme si připomněli výročí úmrtí Služebníka Božího biskupa Josefa Hloucha a k této příležitosti byla oficiálně zveřejněna i zvláštní modlitba, která bude provázet započatý proces jeho beatifikace. Touto modlitbou chceme prosit i za věci, které jsou lidským silám nedosažitelné, protože sama církev nás k tomu povzbuzuje, když prohlašuje za blahoslavené a svaté ty, na jejichž přímluvu se udály zázraky,“ řekl otec biskup.

Modlitba bude oznámena duchovními správci věřícím ve farnostech. Pokud dojde na přímluvu biskupa Hloucha k vyslyšení, mohou se věřící se svým svědectvím obracet na postulátora Prof. Martina Weise, který je pověřen vedením procesu blahořečení.

 

Modlitba (v osobních potřebách)

Dobrotivý Bože, Tys vyvolil svého služebníka Josefa Hloucha za českobudějovického biskupa, aby kráčel ve šlépějích Tvého Syna, čímž se stal pro mnohé oporou a svědkem víry v době útlaku církve.

Našel-li jsi zalíbení v jeho životě a obětech, veď nás, prosíme, svým svátým Duchem, abychom se dovedli modlit jako on, abychom dovedli spojovat své bolesti a utrpení s obětí Tvého Syna na kříži a abychom nikdy neztráceli naději a důvěru ve Tvou láskyplnou prozřetelnost. V této naději a důvěře Ti předkládáme záležitost… (vyjádří se svými slovy).

Svěřujeme ji do přímluv biskupa Hloucha s prosbou, abys jejím vyslyšením oslavil tohoto „pastýře lidu svého“, který během života pomáhal a těšil všechny, kdo se k němu obraceli. Odvažujeme se prosit i za věci, které jsou lidským silám nedosažitelné, protože sama církev nás k tomu povzbuzuje, když prohlašuje za blahoslavené a svaté ty, na jejichž přímluvu se udály zázraky.

Prosíme o to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou a Duchem svátým žije a kraluje na věky věků. Amen.

(Zdroj: Acta Curiae 6/2018)

Svá svědectví o biskupu Hlouchovi posílejte na adresu: Českobudějovické biskupství, POSTULÁTOR, Biskupská 4, 370 01 České Budějovice. Nebo na e-mail: postulator@dicb.cz.

Přiložené soubory