MARIA, MATKA PÁNĚ: nové video prof. M. Weise

07.09.2021 Petr SAMEC

„Maria, Matka Páně“ je dalším dílem z cyklu profesora Martina Weise „Svatí promlouvají“. Videodokument byl natáčen v areálu bývalého cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Proč právě tam? Protože mariánská úcta je velice úzce provázána se spiritualitou řádu bratří cisterciáků. V křížové chodbě kláštera, v kapli Andělů strážných, v opatské kapli u milostného obrazu P. Marie Zlatokorunské a na dalších místech je přibližován život P. Marie, Matky Páně, a to jak z pohledu kanonických evangelií, tak i prostřednictvím řeči apokryfních textů a legend. Nechybí ani to, jak bratři cisterciáci horlivě šířili úctu k Matce Páně, jako k té, která nás provází svou ochranou a je inspirací pro náš každodenní život.

Video si můžete prohlédnout po kliknutí na obrázek níže: