Konference ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1989–1992

11.10.2021 Petr SAMEC

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv v Českých Budějovicích a Jihočeský kraj uspořádaly ve dnech 15. – 16. září 2021 konferenci „Československo v letech 1989–1992“.

Celkem 25 přednášek přineslo odborné pohledy či zhodnocení vývoje na přelomové období našich moderních dějin. V bloku věnovaném církevním otázkám té doby vystoupil prof. Martin Weis, vedoucí Katedry teologických věd TF JU s velmi zajímavou přednáškou „Českobudějovická diecéze v letech 1989–1992“. Upozorňujeme také na přednášku Evy Richtrové o životě řeholnic na přelomu 80. a 90. let v Charitním domově pro řeholnice Bílá Voda u Javorníka s názvem „I napečou koláče, když v zemědělském družstvu slaví dožínky.“

Podrobný program konference najdete na odkazu ZDE a videozáznamy jednotlivých přednášek můžete sledovat na odkazu ZDE.