Katoličtí nemocniční kaplani řešili emoce při poskytování péče

23.05.2018 Miroslav Bína

21. 05. 2018, Brno; Na padesát nemocničních kaplanů zavítalo do jihomoravské metropole. Nemocniční kaplani jsou církvemi pověřené a kvalifikované osoby, duchovní i laici, kteří vykonávají pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Sdružují se ve dvou profesních organizacích – Katolické asociaci nemocničních kaplanů a ekumenické Asociaci nemocničních kaplanů.

Snímek KANK

V dopoledním programu se nemocniční kaplani pod vedením doc. MUDr. Jiřího Šimka, CSc., psychiatra a psychoanalytika, (od roku 1990 rozvíjí a učí zdravotnickou etiku, aktuálně na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích), zamýšleli nad úlohou emocí ve svém profesním životě a při poskytování pastorační péče pacientům.

„Docent Šimek nám jako filozofující lékař zejména ukázal, kde se potkává svět psychologie a psychiatrie se světem duchovním a náboženským, že hlavním problémem častého neporozumění těchto světů jsou odlišné jazyky, kterými hovoří. Učil nás, jak lze i o duchovních věcech hovořit civilním a odborně fundovaným způsobem srozumitelným v nenáboženském prostředí. To mi přišlo o svatodušním pondělí zvláště inspirativní,“ vyzdvihl Ondřej Doskočil z Českobudějovické diecéze, člen výboru Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice.

„V současné době se zabýváme především otázkami vzdělávání nemocničních kaplanů a kvalifikačními předpoklady pro výkon této služby v návaznosti na Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví o duchovní péči ve zdravotnictví z roku 2017“, přiblížil odpolední blok MUDr. Bc. Michal Hrčiarik, předseda asociace. Ta má v současné době 111 členů, z toho bylo 81 nemocničních kaplanů 11 dobrovolníků v pastorační péči a 19 odborníků. Celodenní program završila mše sv. v katedrále sv. Petra a Pavla, kterou s přítomnými kněžími sloužil pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul.

Podzimní republikové setkání nemocničních kaplanů proběhne tradičně na Velehradě ve dnech 1. – 10. října 2018 a jeho hlavním tématem bude psychologie nemocného a psychohygiena nemocničního kaplana.

Kontakty na nemocniční kaplany.

(Zdroj Církev.cz, tisková zpráva KANK)