Katolická církev křtí téměř jako před pandemií

11.04.2023 Petr SAMEC

Římskokatolická církev se v roce 2022 již zcela vzpamatovala z pandemických omezení a v počtech pokřtěných se vrací na úroveň před covidem-19. Podíl pokřtěných dětí dokonce roste a struktura křtů podle věku a území se blíží předchozímu stavu.

Foto: Jana Havlová / Člověk a víra

V prvním roce pandemie covid-19 se omezení nevyhnula ani církvi. Kromě zákazu návštěv bohoslužeb se snížil také počet křtů. V roce 2021, kdy byl při dodržování epidemiologických opatření život církve již možný, se počty křtů zvolna vracely na dřívější úroveň, ale přetrvávaly odlišnosti ve věkové struktuře a územní distribuci křtů.

V roce 2022 bylo v České republice pokřtěno v katolické církvi 17 725 osob. Ve srovnání s rokem 2020 se jedná o více než pětinový nárůst. Oproti roku 2021 vzrostl podíl pokřtěných dětí do 1 roku na celkový počet všech narozených na 13 %, což se blíží k hodnotám před pandemií.

P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference, k tomu říká: „Jsem rád, že se počet pokřtěných dětí dostal na své předcovidové hodnoty. Křtít malé děti je Katolické církvi vlastní od jejího počátku, kdy se stávaly křesťany celé rodiny. Každý křest je radostí, protože je znamením toho, že církev žije. Přeji všem dětem, aby se jim po křtu dostalo i křesťanské výchovy, která jim pomůže přijmout víru od rodičů a ve víře vyrůstat.“

Křty dětí do jednoho roku na celkovém počtu pokřtěných přitom v posledních dvou letech klesly. Do roku 2020 představovaly vždy více než ¾ ze všech křtů, loni klesly pod 73 %. Tento pokles je kompenzován nárůstem pokřtěných v kategorii 1-7 let ze 14 na 18 %. Což v roce 2021 jistě souviselo s odkládáním křtů dětí narozených během největších restrikcí, nicméně tento trend zůstal zachován i v loňském roce, a to v Čechách i na Moravě.

Křty dětí ve školním věku 7-14 let a dospělých v posledním desetiletí představovaly kolem 9 % ze všech pokřtěných a nejinak tomu bylo minulý rok. Pouze v roce 2021 jejich podíl klesl na 7,4 %, v souvislosti s omezením možnosti přípravy na svátost křtu. Současné počty katechumenů, kteří se připravují na křest, se vrací na hodnoty před rokem 2020. V Čechách je zastoupení křtů dospělých dlouhodobě vyšší (8-9 % oproti 3-4 % na Moravě).

Ředitel sekce pro mládež ČBK P. Roman Kubín, který se v polovině roku 2022 přesunul z Brna do Prahy, může srovnávat: „Ti, kteří uvěřili a jsou pokřtěni, jsou osloveni Bohem skrze různé zkušenosti. Někdy jsou lidé nečekaně osloveni a setkávají se s Bohem. Tyto jejich zážitky jsou často: v přírodě, na poutních místech, v kostelech, ale i v jejich domovech. Někteří zažijí hlubokou osobní zkušenost s Bohem v rámci malé skupiny věřících a někteří zcela opačně v rámci velkých setkání (například Světové setkání mládeže bude letos v srpnu v Lisabonu: www.svetovednymladeze.cz). Někdy je rozhodnutí pro víru výsledkem dlouholetého hledání, studia a zkoumání a někdy je to jako mrknutí oka. Znám věřící, kteří uvěřili skrze hlubokou zkušenost vlastního utrpení nebo někoho blízkého. Na základě jejich svědectví, by se dalo říci, že v tomto ohledu nemůžeme najít nějaké pravidlo. Jsou takto osloveni mladí i starší, lidé různých profesí a inteligence z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska.“

Tradičně zbožnější Morava se podílí na křtech v České republice téměř ze 3/5. Během let lockdownů a omezení se tento podíl ještě zvýšil, na 62,2 % v roce 2021. V loňském roce však všechny diecéze české církevní provincie vykazovaly vyšší počty pokřtěných než v předchozích dvou letech a poměr křtů mezi Čechy a Moravou se vrátil do původního stavu.

V církevních ani státních statistikách se dosud neobjevují údaje o uprchlících z Ukrajiny. Jejich vliv na porodnost a přijímané svátosti v Řeckokatolické církvi bude nezanedbatelný.

Tisková zpráva České biskupské konference, 11. 4. 2023