Katedrála sv. Mikuláše získala relikvii bl. Karla I.

11.11.2019 Miroslav Bína

8. 11. 2019, České Budějovice; Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil spolu s děkanem Katedrální kapituly u sv. Mikuláše Zdeňkem Marešem přijali představeného Modlitební ligy bl. císaře a krále Karla I. za mír mezi národy v ČR PhDr. Milana Nováka, komandéra papežského Řádu sv. Řehoře Velikého, který jim předal relikvii blahoslaveného císaře a krále Karla I.

Milan Novák ukazuje pravděpodobné místo uložení relikvie v katedrále sv. Mikuláše; snímky: Karel Lojka

Během slavnostního přijetí vyslovil Otec biskup radost, že katedrála sv. Mikuláše je oním místem, kterému se dostalo pocty uchovávat relikvii blahoslaveného posledního českého krále, nazývaného „knížetem míru“.

Milan Novák zdůraznil mírové úsilí bl. Karla z domu Rakouského po jeho nástupu na trůn v prosinci 1916, včetně jeho zásluh o vznik institucí moderní sociální péče o rok později. Seznámil Otce biskupa s iniciativami mezinárodní Modlitební ligy, které směřují nejenom k připomenutí osoby blahoslaveného Karla, ale zejména ke sbližování věřících nejen v zemích bývalé Rakousko – Uherské monarchie, ale dnes prakticky po celém světě. Poukázal rovněž na rodovou vazbu mezi sv. Václavem, který byl prvním svatořečeným členem panovnického rodu Přemyslovců a bl. Karlem, který byl blahořečen po 1100 letech po smrti sv. Václava svatým papežem Janem Pavlem II.

Po zhotovení odpovídajícího relikviáře bude ve výroční den úmrtí bl. císaře Karla dne 1. dubna 2020 umístěna relikvie, spolu s jeho portrétem, na určené místo v katedrále sv. Mikuláše během slavnostní bohoslužby celebrované biskupem Vlastimilem Kročilem.

(Autor článku: Jan Kotous)