Kaplani se stávají součástí policejního sboru

09.07.2019 Miroslav Bína

6. 7. 2019, Velehrad; Policejní prezident Jan Švejdar podepsal 10. června letošního roku pokyn, kterým umožňuje poskytování duchovní služby v řadách Policie ČR. V pevné obrysy tak vyústí diskuse o podobě pastorace, o které se mluví posledních 10 let. Biskupové dali projektu zelenou.

Plenární zasedání ČBK 6. 7. 2019; snímek: ČBK

Poskytování duchovní služby pro Policii ČR projednávalo také 119. plenární zasedání České biskupské konference 6. července na Velehradě. Zmíněný pokyn bude také základem pro připravovanou smlouvu mezi Ekumenickou radou církví a ČBK k této formě ekumenické pastorace. Službu budou kaplani vykonávat stejně jako v armádě nebo v nemocnicích bez nároku na honorář.

Smlouva s církvemi o poskytování duchovní služby policistům se teprve připravuje, přesto již od letošního června působí u policie dva kaplani – podle informací televize Prima v Praze a Českých Budějovicích. Duchovní služba v řadách Policie ČR tak dostává konkrétní rámec. Vojenských kaplanů působí v armádě již přes tři desítky.

 

V únorovém vydání měsíčníku Setkání jsme přinesli rozhovor s jáhnem Jiřím Laňkou o činnosti Křesťanské policejní asociace (KPA), která sdružuje věřící policisty a příslušníky dalších bezpečnostních sborů. Mimo jiné jsme hovořili právě o možnostech pastorační služby v rámci Policie ČR. Nabízíme část rozhovoru…

Spolupracuje KPA aktivně s církvemi?

Snažíme se, a myslím, že úspěšně, dát církvím najevo, že jsme zde, a informovat je o naší činnosti. Propojujeme prostor církevního prostředí s tím policejním, a to třeba formou přednášek či ukázek z policejní praxe, ale i poradenství v oblasti prevence trestné činnosti apod. V současné době máme na 70 členů. Společná setkání, tzv. synody, pořádáme dvakrát za rok. Jinak je to spíše příležitostně. Hlavní komunikační kanál je internet.

Bohoslužba za padlé policisty a hasiče 2018; snímek: KPA

Jaké jsou vaše konkrétní aktivity a jak vznikají? Může přijít každý člen s nápadem?

Asi je nutné říci, že KPA není nastavena „na výkon“. Naším hlavním záměrem bylo a je propojovat křesťany v policejní službě, podporovat duchovní život našich kolegů, modlit se za ně a za oběti trestné činnosti, dopravních nehod a jiných neštěstí. Přesto se nám povedlo pár pěkných projektů. Každý měsíc probíhá ekumenická policejní Bohoslužba za bezpečí a každoročně je sloužena mše svatá za Policii ČR. V Olomouci ji tradičně slouží arcibiskup Jan Graubner, dále je sloužena v Ostrově a v Sokolově. Finančně jsme podpořili aktivitu Mezinárodního vězeňského společenství, Andělský kemp pro děti, které mají rodiče ve vězení a tento rok se podařilo realizovat výrobu a odhalení pamětní desky přerovským policistům a četníkům padlým v době okupace. Dlouhodobě spolupracujeme s Nadací policistů a hasičů a do dalších let se těšíme na spolupráci s Odborným učilištěm Kanina. S nápadem může přijít skutečně každý, společně pak posoudíme, zda je v našich silách jej realizovat.

Můžete přiblížit iniciativu „Bohoslužba za bezpečí“?

Tato aktivita byla inspirována bohoslužbou „Za mír“, kterou slouží vojenští kaplani ve vojenském kostele na Hradčanech. Ekumenická policejní bohoslužba „Za bezpečí“ probíhá každý třetí čtvrtek v měsíci v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově, který se nachází příznačně v objektu Muzea Policie ČR. Zahájena byla již krátce po vzniku KPA jako jednotící pravidelná modlitební aktivita, tvořící základ činnosti KPA. Vzpomínáme při ní na všechny naše kolegy, kteří jsou ve službě jak zde v republice, tak i v zahraničí, na jejich rodiny, na naše padlé a na oběti trestné činnosti a různých neštěstí. Od svého zahájení v říjnu 2011 probíhá bez přerušení.

Dalším zajímavým projektem je Prayer request – žádost do světa o modlitbu pro konkrétní účel…

Tento projekt organizuje a provozuje centrála ICPF. Kdokoli z této komunity může webmasterovi ICPF poslat žádost o modlitbu na úmysl, který souvisí s policejní praxí, jako v případě zranění ve službě či onemocnění policistů, při řešení závažných kriminálních deliktů nebo teroristických útoků, velkých hromadných neštěstí apod. Webmaster ji pak rozešle kontaktním osobám v národních organizacích a ty jí pak po e-mailech distribuují svým členům.

V čem můžeme nalézt spojení vaší práce s křesťanskou vírou? Jak se toto vyznání promítá do denní služby?

Je to už otázka samotné služby. Podstatou života křesťana je služba podle vzoru Ježíše Krista, který „nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé“ (Mat 20,28). A přesně v tomto duchu máme jako policisté sloužit spravedlnosti a lidem, kteří jsou nám zákonem svěřeni, tedy občanům. A to sloužit i s nasazením vlastního života, jak jsme všichni slibovali ve služební přísaze. Policisté, hasiči, záchranáři, ale i kolegové z vězeňské služby či celní správy každý den nasazují své zdraví a své životy ve službě společnosti. A mnoho z nich v té službě také padlo. Od roku 1993 je to více než stovka policistů!

Jak jsou věřící kolegové vnímáni v policejním sboru, v armádě, u hasičů či dalších složek?

Sám se nesetkávám s nějakou výraznou animozitou, spíše naopak. Policisté, hasiči, vojáci jsou v zásadě velmi racionální lidé. Planoucí emoce v těchto profesních skupinách nemají své místo, a to se odráží i v přijetí světonázoru. Prostě jsou lidé „věřící“ i „nevěřící“ a tento fakt je přijímán. A mezi „věřícími“ jsou i duchovní a ti mohou druhým pomáhat, což je také fakt, který je akceptován. Tuto pomoc může kdokoli přijmout, nebo nepřijmout. A to je také fakt.

Jako pomáhající profese pro věřící i nevěřící již funguje duchovní služba vojenských kaplanů v armádě. Podobná pomoc se objevuje v nemocnicích, věznicích, letištích či univerzitách. Můžeme v případě činnosti KPA hovořit o podobné úloze u policie a dalších složek? Je to váš cíl?

Odhalení pamětní desky – Přerov 2018; snímek KPA

V armádním prostředí má duchovní služba skutečně staletou tradici. U nás byla její činnost přerušena v roce 1950 a znovu obnovena v roce 1998. V případě naší policie tomu tak není. Ani u policie, ani u četnictva nikdy nepůsobili profesionální duchovní. Naopak v zahraničí působí policejní kaplani různou formou organizace v mnoha zemích již mnoho let. KPA má ve svém programu podporu duchovního rozměru policejní služby a její etiky a k tomu tedy patří i podpora vzniku duchovní služby. Úkolem číslo jedna to však skutečně není. Rozhodnutí, zda budou v prostoru Policie ČR oficiálně působit duchovní jako jedna ze složek pomáhajících profesí, je čistě na vedení policie. Vnímám ze strany vedení podporu a v určitých případech i zájem o služby, které mohou poskytnout právě pouze duchovní. Jedná se zvláště o oblast liturgického servisu, jako je žehnání praporů, pomoc a účast při organizování pietních aktů nebo třeba služba při pohřbech. Členy KPA je i malá skupina duchovních, ke kterým patřím, kteří mohou tyto služby poskytovat a také je poskytují. Nezanedbatelnou je také naše nabídka duchovní podpory a pomoci policistům v určitých životních situacích, jako jsou osobní rozhovory, ale také příprava ke křtu dětí i dospělých či k manželství a poskytování těchto svátostí.

Plánujete působení i v českobudějovické diecézi? Jakým způsobem mohou naše farnosti či jednotlivci podpořit konkrétní aktivity?

Členská základna KPA není příliš široká, ale několik členů pochází i z okolí této krásné jihočeské metropole. Avšak na založení místního společenství je jich zatím opravdu velmi málo. Nicméně za podporu bychom byli vděčni. O co bych velice prosil, je alespoň občasná modlitba za policisty, hasiče a záchranáře. Jsou to lidé, kteří každým dnem i nocí slouží všem svým spoluobčanům, často s velkým vypětím a často v ohrožení vlastního zdraví i života.

(Autor článku: Miroslav Bína)