Jubileum kostela v Libíně

29.07.2022 Petr SAMEC

Dne 16. července, v den Panny Marie Karmelské, přesně o 100. výročí, oslavila obec Libín u Českých Budějovic jubileum vysvěcení kostela Božského Srdce Páně.

Kostel Božského Srdce Páně v Libíně; Foto: archiv obce Libín

Muži, kteří před sto lety odcházeli do první světové války si dali slib, že vrátí-li se, postaví ve své obci kostelík. Kromě sedmi padlých se ostatní vrátili. Přes mnohé poválečné obtíže, které na ně doma čekaly, vděčnosti Kristu Pánu za dar žití v nové svobodě nezapomněli na svůj slib a za pomoci dobrovolníků, rodin i obce a nevšední obětavosti kněze Jana Nováčka podařilo se jim důležité místo zakotvenosti v rodné vesnici již v roce 1922 zrealizovat. Patronát nad novým kostelem převzal spolek Kostelní Jednota B.S.P., obecní rada, a emeritní kněz v místě.

Stejně jako před sto lety organizátoři zajistili, aby slavnost v kostele byla důstojná, a tak starosta obce Josef Jáchim mohl srdečně přivítat vzácného hosta, českobudějovického světícího biskupa Mons. Pavla Posáda, který svou otevřeností a bezprostředností způsobu slavení liturgie pomohl podnítit vnímavost pro eucharistické dění i pro Boží slovo. S otcem biskupem sloužil i P. Marcin Chmielewski z Lišova, místní kněz František Xaver Halaš a také P. Jaroslav Maxmilián Kašparů, který připomněl čas, kdy zde s maminkou pobývali s tehdejším knězem P. Janem Paclíkem.

Foto: archiv obce Libín

Obětavý a skromný varhaník Kryštof Kratochvíl postoupil kůr Karlu Ochozkovi a jeho sboru s mimořádnou sólistkou, a ti zpívali během mše krásné skladby a také výborně vedli zpěv ostatních účastníků. Mše byla důstojná, až vznešená, ale i prostá. Účastnilo se jí mnoho hostů, kterým byl potom venku nabídnut časopis o stoleté historii kostela a krásná pamětní mince.

Neformální oslava pak pokračovala v restauraci, kde byly vystaveny dobové fotografie a několik historických ornátů, ale také občerstvení při dechové hudbě. Celá slavnost proběhla podle představ a k dobré pohodě přispělo i krásné počasí, které před sto lety opravdu nepřálo, když jim celý den lilo.

Hlavní účel slavnosti ale byl, aby každému pomohla připomenout, že máme jedinečné místo v Božím světě i v jeho Království.

Text: Zdeňka Málková, obec Libín