Jmenování nových kanovníků Katedrální kapituly u svatého Mikuláše v Českých Budějovicích

29.09.2015 Redakce

Při příležitosti 230. výročí založení českobudějovické diecéze a o slavnosti sv. Václava, hlavního patrona českého národa, dne 28. 9. 2015 otec biskup Mons. Vlastimil Kročil jmenoval a ustanovil sídelním kanovníkem Katedrální kapituly u svatého Mikuláše v Českých Budějovicích R. D. Mgr. Pavla Lišku a R. D. ThLic. Davida Henzla a jmenoval čestným kanovníkem R. D. Siegfrieda Webera a R. D. prof. ThLic. Paedr. Martina Weise, Th.D.

Více informací ke Katedrální kapitule u sv. Mikuláše naleznete zde.