Jmenování nových členů Katedrální kapituly u sv. Mikuláše

02.11.2022 Petr SAMEC

Českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil jmenoval o Slavnosti Všech svatých (1. 11. 2022) nové členy Katedrální kapituly u sv. Mikuláše. Novým sídelním kanovníkem se stal jindřichohradecký probošt, R.D. Mgr. Ivo Prokop. Čestnými kanovníky byli jmenováni duchovní správce ze Čkyně, R.D. MVDr. Mgr. Jan Janoušek a rektor českobudějovického semináře, R.D. Ing. ThLic. Zdeněk Gibiec.

Katedrální kapitula, jakožto poradní orgán diecézního biskupa, byla založena současně se založením diecéze v roce 1785 a je tvořena sedmi sídelními kanovníky, z nichž jsou tři voleni jako dignitáři – preláti (probošt, děkan, kustod), přičemž po dovršení 75 let se stávají emeritními. Kromě těchto může diecézní biskup jmenovat i čestné kanovníky, jejichž počet nemá přesahovat počet kanovníků sídelních.   

INSTALACE nově jmenovaných kanovníků

se uskuteční 

6. prosince 2022 

o Slavnosti sv. Mikuláše, patrona českobudějovické katedrály, tamní kapituly a hlavního patrona diecéze.