Jáhenské svěcení VIKTORA JAKOVIĆE

Foto: Michal Klečka / Člověk a víra

Dne 13.6.2020 se katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích konala mše svatá u příležitosti jáhenského svěcení VIKTORA JAKOVIĆE z Diecézně-misijního mezinárodního semináře Redemptoris Mater v Českých Budějovicích. Slavnostního obřadu se za velkého zájmu věřících zúčastnila spolu s věřícími i rodina a přátelé V. Jakoviće z Chorvatska, rektor českobudějovického semináře P. Ing. Zdeněk GIBIEC, ThLic. a také významní hosté: mezi nimi především P. Jurica Manzoni, zástupce rektora semináře Redemptoris Mater v Pule, ve kterém v roce 2011 zahájil V. Jaković svou přípravu na kněžství.

Mši svatou celebroval Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Ve své promluvě mimo jiné řekl:

„Celá dnešní liturgie je velikou radostí a chválou našemu Pánu, Ježíši Kristu, neboť se staneme za několik málo okamžiků svědky přijetí mimořádného daru, který v nás probouzí velikou vděčnost.

… Společně se radujeme v den, který je díky Boží prozřetelnosti pro mne osobně zcela mimořádným, ale především je velmi mimořádným svou připomínkou na zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. Vnímat onu stálou a bdělou přítomnost Panny Marie v důležitých okamžicích života církve i životě osobním, považuji za nezbytné. 

… Milý Viktore, i v Tvém životě nastal okamžik, kdy jsi zaslechl Boží volání! „Vstát“v duchovním slova smyslu znamená, být připraven, být bdělý, otevřený a ochotný přijmout Boží vůli.

… Ano, nejednou se stane, že Bůh řekne: „vyjdi ze své země a jdi do země, kterou ti ukáži“ (Gen 12,1). I taková situace je obsažena ve slově „jít, kráčet, následovat“.

… Prostřednictvím daru Ducha svatého budeš uschopněn ke službě Evangelia, lásky a modlitby. Staneš se příjemcem velkého daru, a proto měj vždy na paměti svou vlastní křehkost a své slabosti. Ne sobectví, ale pokora srdce, ať Tě provází při uchovávání přijatého daru. Denní modlitba církve ať v Tobě rozvíjí intimní věrnost s tajemstvím Krista. Svatostánek ať se stává křižovatkou mezi intimitou Tvého srdce a láskou ke Kristu. V tichu rozjímání ať se probouzí i Tvoje radost, že můžeš patřit Pánu, který si Tě vybral do své služby. Je to sám Pán, jehož tichou přítomnost budeš moci zakoušet a bude-li potřeba, jistě uslyšíš v srdci i jeho slova: „Neboj se! Já jsem s tebou.“

… Buď však opatrný a ostražitý ve vztazích i v autentickém svědectví života. Pevně věřím, že Bůh i skrze Tebe touží vykonat mnoho dobrého. Nebylo by nic krásnějšího, než aby se i v Tvém případě cele naplnila slova z liturgie svěcení: „Ať Bůh dovrší dobré dílo, které v tobě započal“. Kéž Tě, milý Viktore, ale i nás všechny, Bůh provází na mocnou přímluvu Panny Marie, svatých jáhnů Štěpána a Vavřince, patrona naší diecéze sv. Mikuláše, i všech našich svatých ochránců a přímluvců.“

 

 

 

 

 

Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii ZDE. Videozáznam celého obřadu v češtině najdete ZDE a záznam s komentářem v chorvatštině ZDE.