IN PARADISUM – to nejlepší z duchovní hudby

16.10.2019 Miroslav Bína

26. – 28. 10. 2019, českobudějovická diecéze; Třebíčský hudební soubor Musica animata předvede ve vybraných farnostech diecéze nejlepší duchovní skladby všech období. Uvedeni budou Claudio Monteverdi, William Byrd, Johann Christian Bach, Gottfried August Homilius, Maurice Duruflé, Ola Gjeilo.

Ve druhé části koncertu zazní soubor motet známého britského skladatele, sira Karla Jenkinse, autora cyklu Adiemus, The Armed Man, Requiem a dalších.

Musica animata je mnohogenerační hudební soubor z Třebíče a okolí, který zde v různých transformacích působí již přes třicet let. Zabývá se výhradně duchovní hudbou, převážně klasického charakteru. Sborový repertoár zahrnuje díla z per autorů, jako jsou J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, W. A. Mozart, F. X. Brixi, J. J. Ryba, J. I. Tůma, J. Pavlica a další.

Krédem souboru je hudba živá, oživující, vzbuzující zájem. Hudba s hlubokým duchovním obsahem, kvalitní a kvalitně provedená, hudba navzájem spojující lidi různých povah, s různým pohledem na svět, hudba jako nezasloužený dar, hudba jako poděkování jejímu Dárci.

Soubor se věnuje interpretaci duchovní hudby období baroka a nově i soudobou multižánrovou tvorbou. Po delším období produkce velkých děl klasické i soudobé hudby (J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, W. A. Mozart, F. X. Brixi, J. J. Ryba, J. Pavlica a další.), z nichž nejvýznamnější bylo v posledních letech provedení Händelova Mesiáše na mnoha místech naší vlasti, vrací zpět k hudbě „a capella“ a těší se na sdílení velkého daru hudby s posluchači, kteří srdcem i rozumem chtějí děkovat Bohu a nechat se uchvátit krásou.

  • 26. října 17.00, Kašperské Hory, kostel sv. Markéty
  • 27. října 17.00, Strakonice, kostel sv. Markéty
  • 28. října 15.00, České Budějovice, kostel Obětování Panny Marie

Vstupné je dobrovolné.

Sbor současně do svých řad přivítá nové zpěváky se zdravým hlasem, odvahou překonat vlastní hranice, odpovědností za společné dílo a touhou předávat krásu hudby posluchačům. Za to nabízí nevšední vhled do velkolepého světa hudby ze strany tvůrce a interpreta a společenství stejně nadšených lidí, kteří spolu dohromady tvoří díla mnohonásobně přesahující pouhý součet jejich individuálních schopností.

(Autor článku: Miroslav Bína)