Farníci z Českých Budějovic vybrali 280 balíčků pro zdravotníky

09.04.2021 Petr SAMEC

Dne 8. dubna 2021 předali zástupci našeho Pastoračního střediska v Krajské nemocnici České Budějovice 280 balíčků, které dostanou zdravotníci na odděleních s covidovými pacienty a také pracovníci očkovacího centra.

Balíčky obsahují drobné sladkosti, slané pochutiny, kávu, čaje, džusy, ale i jarní květiny v květináčích. Tyto drobné dárky přinášeli lidé během Svatého týdne do kostelů nebo do kanceláře Pastoračního střediska. Do každého balíčku je přiložen také vzkaz, poděkování nebo povzbuzení od vděčných farníků, Hnutí Fokoláre a Pastoračního střediska.

Dary českobudějovických farníků na Pastoračním středisku – zleva Mgr. Martina Fürstová, Ladislava Modlitbová, Marie Šeborová (sedící) a Tereza Pumprová;  foto: archiv Pastoračního střediska BCB

„Doufáme, že naše balíčky potěší ty, kteří jsou v první linii boje s pandemií Covid-19. Zdravotníci se obětavě starají o naše nemocné spoluobčany a blízké již celý rok. Práce je to velmi těžká, jak po fyzické, tak po psychické stránce. Mám s tím i vlastní zkušenost, protože od listopadu pomáhám o víkendech v nemocnici v J. Hradci jako zdravotní sestra. Velmi dobře víme, že lidé si služby zdravotníků velmi váží a dali jsme jim možnost, aby svou vděčnost vyjádřili také něčím hmatatelným. Proto jsme během Svatého týdne v českobudějovických farnostech zorganizovali akci Balíčky pro zdravotníky,“ řekla Mgr. Martina Fürstová, ředitelka Diecézního centra pro rodinu z Pastoračního střediska Biskupství českobudějovického.

Inspirací pro tuto akci bylo Hnutí Fokoláre – Dílo Mariino v Praze, které spojilo tři farnosti a prostřednictvím vybraných balíčků vyjádřilo vděčnost zdravotníkům v nemocnici Motol. V Českých Budějovicích si organizaci na svá bedra vzalo Pastorační středisko, ke kterému se připojilo Hnutí Fokoláre, děkanství u sv. Mikuláše, farnost u sv. Jana Nepomuckého, salesiánská farnost u sv. Vojtěcha, společenství věřících při Růženeckém kostele, kostele Božského srdce Páně a kostele sv. Josefa.

Českobudějovičtí farníci byli velice štědří – z jejich darů bylo možno připravit 280 balíčků. Jedna rodina ze Sušice dokonce poslala pro zdravotníky 1000,- Kč s tím, aby organizátoři sami nakoupili něco dobrého. Velmi dojemné byly také některé vzkazy, ze kterých vybíráme:

„Děkujeme za Vaši práci a lásku, kterou prokazujete nemocným. Jsme Vám vděční. Vydržte.“

„Práce ve zdravotnictví je, více než jakákoli jiná činnost, opravdu povolání, nejen zaměstnání. Období koronavirové pandemie klade na Vás zdravotní sestry i lékaře, zvýšené nároky. Zdá se, že většina lidí si to uvědomuje a hovoří o Vás s uznáním.“

„Přijměte tento balíček jako uznání Vaší práce a povzbuzení do budoucnosti.“

A také od dětí:

„Milí zdravotníci, máme Vás rádi!“

Foto: archiv Pastoračního střediska BCB

 

Veliké poděkování proto patří nejen všem dárcům, ale i všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na této úspěšné akci podíleli.

 

 

 

A na závěr ještě další příjemná zpráva: stejnou akci zorganizovali také farníci v Zubčicích, odkud darované balíčky putovaly do nemocnice v Č. Krumlově a v Lomnici nad Lužnicí, kteří balíčky předali do nemocnice v J. Hradci. V obou případech to bylo ve spolupráci s obecními úřady, kterým za vstřícnost patří také velké poděkování.

 

O předání balíčků natočila reportáž také Jihočeská televize, která ji vysílala 8. a 9. dubna 2021 v regionálním zpravodajství.

Vzkaz od Pastoračního střediska a Hnutí Fokoláre zdravotníkům:

Vážení zdravotníci.

Práce ve zdravotnictví je, více než jakákoliv jiná činnost, opravdu povolání, nejen zaměstnání. Období koronavirové pandemie klade na vás, zdravotní sestry i lékaře, zvýšené nároky. Zdá se, že většina lidí si to uvědomuje a hovoří o vás s uznáním. Pokládáme za vhodné vyjádřit vám vděk nejen slovy při různých rozhovorech mezi přáteli, ale také nějakou maličkostí, která by se dostala ke každému z vás osobně. K něčemu takovému, zcela konkrétnímu, hledají cestu různí lidé, jednotlivci i skupiny. Jsou to například občanská sdružení, církve nebo náboženská hnutí. O jejich aktivitách v nejrůznějších částech naší vlasti se začíná více hovořit a dostávají se do povědomí lidí. V naší oblasti se daly dohromady například českobudějovické farnosti, Pastorační středisko Biskupství českobudějovického a Hnutí fokoláre. Z jejich iniciativy se začaly sbírat věci, něco, co by vám udělalo radost, pro vytvoření „Balíčků pro zdravotníky“. Naším přáním je, aby se ke každému z vás dostal alespoň jeden balíček.

Proto přijměte tento balíček jako uznání vaší práce a povzbuzení do budoucnosti.

Vaši vděční spoluobčané.