DOKUMENT: Syntéza diecézní fáze synodálního procesu

16.05.2022 Petr SAMEC

V sobotu 23. dubna 2022 byla v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše slavnostně zakončena Diecézní část Synodální cesty.

Diecézního presynodálního shromáždění se zúčastnili především ti, kteří po několik měsíců pracovali ve farních skupinkách. Těchto pracovních farních skupinek bylo v naší diecézi celkem 154. Synodální společenství vznikla v 63 farnostech, dvě společenství vytvořili zaměstnanci charit a jedno bylo společenstvím vězňů.  

Podněty z farních skupinek (podnětů bylo celkem 320) byly v průběhu dubna Diecézním redakčním týmem zpracovány do závěrečného dokumentu nazvaného „Syntéza diecézní fáze synodálního procesu“. Diecézní redakční tým tvořili: kněží Ivo Prokop, Stanislav Brožka a Tomas van Zavrel, jáhen František Jirsa, řeholní sestra Karmela Kateřina Chromíková SCSC a dále Kateřina Regendová, Aleš Jahoda, Stanislav Kameník, Jan Krajč, Jiří Míchal a Petr Široký.

Diecézní syntézu přednesli diecézní koordinátoři R. D. Mgr. Ivo Prokop a R. D. JCLic. Mag. Theol Stanislav Brožka a celý dokument před shromážděním podepsal diecézní biskup Vlastimil Kročil. Poté následovala slavnostní koncelebrovaná mše svatá.

Celý text „Syntézy diecézní fáze synodálního procesu“ si můžete přečíst po kliknutí na obrázek níže.

 

Přiložené soubory