Dne 3. srpna oslavíme svátek sv. Auraciána

10.07.2020 Petr SAMEC

Vždy 3. srpna slavíme v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše svátek sv. Auraciána. Svatý Auracián (Auratian, Auratianus) byl podle legendy římský voják žijící ve 2. až 3. století, sťatý pro svoji křesťanskou víru. Je ochráncem města České Budějovice a spolupatronem Čech, původně pohřbený v Kalixtových katakombách v Římě. Roku 1643 daroval papež Urban VIII. jeho ostatky provinciálu řádu kapucínů v Čechách a na Moravě Ludvíku z Rosenheimu. V roce 1665 byly ostatky uloženy relikviáře, který se zachoval dodnes. Dne 4. srpna 1670 byl relikviář přenesen z kapucínského kostela sv. Anny do hlavního městského chrámu sv. Mikuláše. Vzácný barokní relikviář je nyní uložen ve výklenku na levé straně křestní kaple a v katedrále bude vystaven po celý sváteční den.  V rámci slavnostní liturgie budou navíc udělena diecézní ocenění „Medaile sv. Auraciána“ osobnostem, které se nevšedním způsobem zasloužily o šíření křesťanských hodnot a mimořádně přispěly k rozvoji českobudějovické diecéze a jejího života.

Program – pondělí 3. srpna:

  • 8:00 – mše svatá
  • 17:00 – slavnostní mše svatá, které bude předsedat diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil
  • cca od 17:45 – udílení „Medailí sv. Auraciána“