Diecézní charita děkuje a zve

06.12.2019 Miroslav Bína

17. 12. 2019, České Budějovice; Období adventu je čas ztišení a radostného očekávání, které směřuje k vánočním svátkům. Připomínáme si, že na svět přišel Ježíš Kristus a spolu s ním láska, naděje a Boží pomoc. Slavit advent znamená znovu v sobě objevit pokoj, pokoru a vděčnost za to, čeho se nám dostalo.

V tomto roce se každému z nás podařilo mnoho dobrého udělat i darovat, často za pomoci druhých. Za jakoukoli prací a pomocí druhým se skrývá úsilí, chtění, darováni kousku sebe sama. I proto bychom chtěli v této době poděkovat všem těm, kteří se nejen v předvánočním období umí dělit s druhými a potřebnými, lidem dobré vůle, pracovníkům Charity v diecézi, dobrovolníkům a dárcům. Přijměte proto jako srdečný dík pozvání na Vánoční koncert Charity, který se uskuteční 17. prosince od 19 hodin v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše.

 

Výstava představuje dobrovolníky

12 portrétů dobrovolníků ilustruje tuto širokospektrální skupinu ve 3. patře Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích (U Zimního stadionu 2). 15 let od založení Dobrovolnického centra Diecézní charity Č. Budějovice připomíná.

Dobrovolníkem může být student, pečující maminka, aktivní senior, ale také vývojový inženýr nebo zahradní architektka. Autorem fotografií je Petr Zikmund, který se na focení jako dobrovolník.

Současně v lednu 2020 oslaví již 20. narozeniny Tříkrálová sbírka. Prostřednictvím 20 fotografií z 20 profesionálních Charit v českobudějovické diecézi (celé území Jihočeského kraje, část Kraje Vysočina a Plzeňského kraje) necháme nahlédnout do toho „nej“ z historie největší dobrovolnické akce v České republice.

 

Již podvacáté vyjdou koledovat tři králové

Na počátku nového roku, již po dvacáté, proběhne tradiční Tříkrálová sbírka, která se může konat jen díky unikátnímu „řetězci solidarity“ místních koordinátorů, dětských koledníků a štědrých dárců. Tříkráloví koledníci nejen že koledují ve prospěch druhých, ale také přinášejí požehnání do domů, které navštíví. Tato sbírka, stejně jako celé vánoční svátky, nás učí dělit se s ostatními. Za dobu své existence postupně „vychovala“ celou novou generaci koledníků i pomocníků, díky kterým mohou jednotlivé Charity rozvíjet své služby nebo cíleně pomáhat potřebným jednotlivcům a rodinám. Slavnostní zahájení jubilejní Tříkrálové sbírky 2020 v naší diecézi proběhne 6. ledna. V 15 hodin se koledníci v čele s Třemi králi na koních vydají průvodem od katedrály sv. Mikuláše kolem náměstí Přemysla Otakara II., poté jim v katedrále požehná diecézní biskup Vlastimil Kročil.

Přejeme Vám, abyste celé svátky prožili co nejlépe, s radostí a opravdovostí, a Vánoce pro Vás byly posilou do příštích dní.

(Zdroj: DCHCB)