Diecéze bude mít dva nové kněze

01.06.2022 Petr SAMEC

Srdečně zveme na obřad kněžského svěcení do katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Skrze modlitbu a vzkládáním rukou otce biskupa Vlastimila Kročila přijmou dne 25. června 2022 kněžské svěcení dva kandidáti kněžské služby:

Bc. Pavel KASAL,

jáhen – kandidát kněžství – ustanovený k jáhenské službě ve farnosti České Budějovice – sv. Mikuláš.

 

 

 

Mag. theol. Martin Matouš VÁVRA, CFSsS,

jáhen – kandidát kněžství – ustanovený k jáhenské službě ve farnosti České Budějovice – sv. Mikuláš.