ČIMELICE: Zádušní mše za Karla Schwarzenberga

20.11.2023 Petr SAMEC

V neděli 12. listopadu 2023 zemřel Karel Schwarzenberg (* 10. 12. 1937), jedna z nejvýraznějších osobností české politiky, mimo jiné bývalý ministr zahraničí České republiky, senátor a kancléř prezidenta Václava Havla. Byl příslušníkem jedné z nejstarších šlechtických rodin v Evropě.

Foto: Jiří Šťástka / Člověk a víra

Na jeho památku se 15. listopadu od 16:00 v čimelickém kostele Nejsvětější Trojice konala zádušní mše. U vstupu do kostela byla umístěna kondolenční kniha, která se rychle plnila zápisy věřících i mnoha dalších lidí, z nichž mnozí znali zesnulého osobně. Kostel byl zaplněný a lidé seděli i na přidaných židlích. Obřad celebroval čimelický duchovní správce P. Mgr. Ludvík František Hemala, CFSsS. Fotografie z obřadu najdete ZDE.

Karel Schwarzenberg vyrůstal na jihočeských zámcích Orlík a Čimelice, které patřily jeho rodině. V Čimelicích také začal chodit do školy. Po komunistickém převratu v roce 1948 se rodina musela uchýlit do emigrace. Hned po Sametové revoluci v roce 1989 se Karel Schwarzenberg vrátil do vlasti a zapojil se do společenského, politického i hospodářského života. I když žil převážně v Praze, velmi často jezdil do Čimelic. Navštěvoval kostel Nejsvětější Trojice, do kterého byl zvyklý pravidelně chodit již v dětství. Jako mecenáš přispěl vysokou částkou do sbírky na rekonstrukci kostela a na opravu historických kostelních varhan. Karel Schwarzenberg se také vždy zajímal o dění v obci Čimelice a o život místních obyvatel. I proto finančně podporoval v okolí Čimelic řadu projektů, které zlepšují každodenní život lidí. Podle mnoha svědectví byl velmi veselý, měl rád lidi a snažil se jim rozdávat radost. Byl vstřícný, přátelský, ochotný pomáhat a nechoval se nikdy povýšeně. Proto na něho většina obyvatel Čimelic vzpomíná v dobrém.

Text: Petr Samec