Charitativní koncert u příležitosti Červené středy podpoří křesťany v Iráku

Letos proběhne již čtvrtý ročník iniciativy Červená středa, která má za cíl podpořit vzájemnou náboženskou toleranci ve společnosti a vyjádřit solidaritu s těmi, kteří jsou kvůli své víře pronásledováni nebo utlačováni. Česká biskupská konference pořádá u příležitosti Červené středy benefiční koncert, jehož výtěžek půjde na podporu křesťanů v iráckém Mosulu. Koncert proběhne 24. listopadu 2021 v Praze, přenášet ho bude TV Noe. Darovat bude možné i z pohodlí domova.

Těžký osud iráckých křesťanů

Nedávný válečný konflikt měl na irácké křesťany devastující dopad. Z 1,5 milionu těch, kteří v zemi žili ještě za vlády Saddáma Husajna na začátku tisíciletí, jich v Iráku zbylo jen 400 000. Navrátilci se navíc potkávají s existenčními problémy, protože řada podniků a zemědělské infrastruktury byla během války zničena. Týká se to i křesťanských centrem samotných.

Provoz dominikánské misie ve starobylém srdci Mosulu byl dříve financován z provozu několika obchodů v blízkosti kostela Panny Marie s hodinami, ty byly ale ve válce zničeny. Rekonstrukci samotného kostela podpořily Spojené arabské emiráty a pod dohledem UNESCO se na ní společně podílejí místní křesťanští i muslimští pracovníci. Na obnovu ekonomického zázemí misie ale finanční prostředky chybějí. Pomoci by měl výtěžek benefiční akce v rámci Červené středy, kterou pořádá Česká biskupská konference.

 

Iniciativa Červená středa

Iniciativa Červená středa vznikla ve Velké Británii v roce 2016 a postupně se rozšířila do mnoha zemí světa, probíhá mimo jiné v Rakousku, Maďarsku, na Slovensku i na Filipínách. Jejím cílem je propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s lidmi pronásledovanými pro svoji víru. V rámci Červené středy se kostely a řada veřejných budov, včetně ikon jako je budova Parlamentu na břehu Temže, noří do červeného světla. Červená barva symbolizuje krev, světlo naděje.

K Červené středě se společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR připojuje i Česká biskupská konference, která pořádá benefiční koncert a zároveň koordinuje aktivity po celé republice. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se v loňském roce u nás zapojilo přes 100 subjektů. Letos se čeká ještě širší zapojení.

 

Benefiční koncert

Organizátoři Červené středy pořádají v Praze několik akcí: konferenci na téma pronásledování pro víru ve spolupráci s Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP), která proběhne v Karolinu, společnou židovsko-křesťanskou modlitbu i průvod kolem červeně nasvícených budov. Na závěr proběhne v Lichtenštejnském paláci Hudební akademie múzických umění benefiční koncert, na němž zazní dílo Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce. Koncert živě přenáší TV Noe, která bude provozovat i živé dárcovské call centrum.

Darovat bude možné přes dárcovské SMS i přispěním přímo na na sbírkový účet 55660022/0800, variabilní symbol 1801 (do poznámky uveďte Vaše jméno). Výtěžek akce půjde na obnovu misie při kostele Panny Marie s hodinami v Mosulu.

 

Jak pomůže výtěžek z akce

Mnohé nevládní a humanitární organizace pomáhají iráckým rodinám s obnovou jejich domů zničených válkou. Financování obnovy církevních budov je ale složitější, na jejich znovu zprovoznění je ale řada misií ekonomicky závislá. Obnova válkou poškozeného církevního majetku zároveň může napomoci k vyšší odolnosti zdejší církve a také povzbudit křesťany i muslimy ke spolupráci v srdci starobylého města Mosulu.

V přízemí budovy v těsném sousedství kostela Panny Marie s hodinami ve starobylém centru Mosulu, dříve fungovaly obchody, jejichž výnos přispíval k financování každodenního provozu tamní dominikánské misie, a první patro obývalo několik křesťanských rodin. Protože jsou ale nyní obchody zničené, misie nemá v místě žádné další vhodné prostředky na provoz.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou Červenou středu podpořit; ať již aktivním zapojením, modlitbou nebo finančním darem.

Více informací a objednání vstupenky na www.cervenastreda.cz

 

Lenka Pipková, Charita Česká republika