ČBK ocenila významné osobnosti za rok 2024

09.07.2024 Petr SAMEC

Při slavnostní poutní mši svaté 5. července 2024 na Velehradě ocenila Česká biskupská konference několik významných osobností z různých oblastí veřejného života. Představujeme oceněné pro rok 2024.

Řád sv. Cyrila a Metoděje

Foto: Josef Polehňa / Člověk a víra

P. Ing. Jiří Florian za celoživotní tvorbu křesťanských pořadů v médiích.
Jiří Florian nastoupil jako absolvent Vysokého učení technického v Brně v turbulentním roce 1968 do brněnského studia Československé televize coby inženýr televizní a filmové techniky, kde pracoval až do sametové revoluce v dabingovém studiu. Přelomový rok 1989 mu otevřel možnost podílet se na utváření programu svobodné veřejnoprávní televize. V roce 1990 začal spolupracovat také s Českým rozhlasem na realizaci přímých přenosů bohoslužeb. Tato spolupráce vyústila v jeho zvolení do Rady Českého rozhlasu, a tuto radu pak i několik let vedl. Stal se zakládajícím členem náboženského vysílání v médiích. V roce 2002 byl jmenován do funkce šéfa programu brněnského studia České televize. V roce 2005 se stal šéfdramaturgem Centra náboženské tvorby. Za zmínku stojí i jeho pravidelné televizní přenosy z poutní mše svaté na Velehradě, stejně tak i vánoční a velikonoční slavnostní bohoslužby v České televizi. Jiří Florian byl v době komunistické totality tajně vysvěcen na kněze a působil v tzv. podzemní církvi.

 

Děkovné uznání ČBK

Foto: Josef Polehňa / Člověk a víra

MgA. Roman Janál za mimořádné působení v oblasti kultury.
Roman Janál je přední český barytonista. Od 90. let je sólistou opery Národního divadla a Státní opery v Praze. Je významnou kulturní osobností u nás i v zahraničí a věnuje se interpretaci staré i současné duchovní hudby. Vystupuje na domácích i zahraničních festivalech (Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Dny Bohuslava Martinů v Londýně aj.). Je příkladem pozoruhodného skloubení tří profesí. Roli umělce kombinuje s prací pedagoga i s rolí aktivizačního pracovníka v domově pro seniory (do března 2024). Roman Janál je držitelem prestižní „Ceny Thálie“ v roce 1999 za roli Polluxe v inscenaci Rameauvy opery „Castor a Pollux“ v Národním divadle a v roce 2019 obdržel v širší nominaci mimořádnou cenu Thálie za interpretační výkon titulní role v opeře Miloše Štědroně „Don Hrabal“.

 

Foto: Josef Polehňa / Člověk a víra

PhDr. Jiří Tichota za mimořádné působení v oblasti kultury.
Jiří Tichota je český muzikolog, loutnista, zpěvák, textař a muzikant. Jeho jméno je spojeno především s folkovou skupinou Spirituál kvintet u jejíhož zrodu Tichota v roce 1960 stál. Během let 1963 až 2021 pro Spirituál kvintet napsal 91 textů a upravil 170 písní. Zejména v době komunistické totality byly koncerty Spirituál kvintetu pro mnohé lidi povzbuzením a znamením naděje v době nesvobody. Mnohé písně, například „Za svou pravdou stát“, „Krutá válka“, „Až se k nám právo vrátí“, „Kocábka“ nebo „Jednou budem dál“ v podstatě zlidověly. Po revoluci odehrál Spirituál kvintet desítky nezapomenutelných koncertů také v kostelích. Pravidelně vystupoval spolu s Hradišťanem Jiřího Pavlici na Velehradě. V roce 2021 skupina Spirituál kvintet ukončila svou činnost.

 

Pamětní medaile ČBK

Foto: Josef Polehňa / Člověk a víra

PhDr. Jaroslav Šturma za celoživotní službu ve prospěch dobra, především v oblasti podpory nemocných duší a pomoci dětem s kombinovaným postižením.
Jaroslav Šturma je dětský klinický a poradenský psycholog, psychoterapeut a supervizor. Téměř celý svůj život se věnuje rozvoji nových forem péče o děti se zdravotním postižením a zvláště. Inicioval vznik sdružení Ochrany nenarozeného života, které v současnosti nese název Porada pro ženy a dívky, založil Dětské centrum Paprsek. V letech 1994–2014 byl předsedou Českomoravské psychologické společnosti. Od roku 1991 vyučuje na katedře psychologie Filozofické fakulty UK dětskou klinickou a poradenskou psychologii a dětskou psychologickou diagnostiku. Jaroslav Šturma je autorem mnoha publikací a článků z oblasti dětské psychologie a věnuje se přednáškové činnosti. Také je dlouholetým členem Papežské akademie pro život. Byl oceněn prezidentem Václavem Havlem za podíl na realizaci projektů Výboru dobré vůle Olgy Havlové (1995). Získal mimo jiné také Mezinárodní medaili za práci ve prospěch dětí s postižením, Výroční cenu ministra zdravotnictví ČR (2007) nebo Stříbrnou medaili předsedy Senátu Parlamentu ČR (2021).

MUDr. Milan Zbořil za celoživotní službu ve prospěch dobra, především za obětavost a odvahu v lékařském povolání.
Milan Zbořil byl osobním lékařem čtyř posledních litoměřických biskupů (Trochty, Koukla, Posáda, Baxanta). Kromě jiného zachránil tělo kardinála Trochty před zmizením a spálením tím, že ho poslat tajně k balzamování. Za svůj celoživotní postoj nesl důsledky, které postihly i jeho lékařskou kariéru. Milan Zbořil ještě dnes slouží v městské nemocnici v Litoměřicích. V roce 2011 získal od papeže Benedikta XVI. „Řád sv. Řehoře Velikého“ za svoji obětavou práci lékaře. Angažoval se rovněž v posouzení zázraku učiněného na přímluvu sv. Zdislavy, který vedl k její kanonizaci. Milan Zbořil nemohl ocenění převzít na Velehradě – medaile mu bude předána při vhodné příležitosti v Litoměřicích.