Caritas Europa provázena mottem „Mládež. Solidarita. Evropa“

15.05.2018 Miroslav Bína

Tbilisi 7. – 9. 5. 2018; „Práce v charitě je často chápána jako záležitost starších lidí, kteří se ve své práci nasazují pro své vrstevníky“, řekl českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád po návratu z konference Caritas Europa v Tbilisi 7. – 9. května, které se zúčastnil jako prezident Charity ČR.

Snímek: Charita ČR

Diskuse a workshopy se mezi 150 zástupci 42 zúčastněných evropských charit zaměřily na komunikaci s dobrovolníky a možnosti dalšího zatraktivnění charity pro mladé lidi.

Téma zapojení mladých bylo podle biskupa Pavla Posáda zvoleno také v souvislosti s blížící se biskupskou synodou o mládeži v měsíci říjnu v Římě. „Bylo konstatováno, že problém zapojení mladých lidí je ve všech evropských zemích stejný. Z pracovních skupin vzešlo mnoho užitečných podnětů shrnutých do konkrétních závěrů, které se budeme nyní v praxi snažit naplňovat, neboť bez zapojení mladých lidí hrozí nebezpečí, že charitní práce by byla vážně ohrožena“, dodal otec biskup.

S posláním charity a jejími místními aktivitami se obyvatelé Tbilisi mohli seznámit také přímo v ulicích hlavního města. Evropská síť charit čítá 49 členů, kteří se snaží bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení jedinců i skupin obyvatel.

Českou republiku mezi 149 účastníky zastoupili dále ředitel Charity ČR Lukáš Curylo, Petra Kámenová z českobudějovické Diecézní charity a Klára Lőffelmannová z Arcidiecézní charity Olomouc.

(Autor článku: Miroslav Bína)