První listopadové bohoslužby můžete prožít se svým biskupem

30.10.2019 Miroslav Bína

1. – 2. listopadu 2019, České Budějovice; Slavnost Všech svatých a Památka věrných zemřelých – události v liturgickém kalendáři spojené s počátkem listopadu. Věřící si je připomenou společně s diecézním biskupem Vlastimilem Kročilem a generálním vikářem Davidem Henzlem.

Slavnost Všech svatých v katedrále sv. Mikuláše 2017; Marie Košinová / Člověk a víra

Slavnost Všech svatých vychází z historické události zasvěcení římského Pantheonu Panně Marii a všem svatým mučedníkům roku 609.  Slavení svátku se brzy rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně od 9. století. Jde o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, jež svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel“. Toto tajemství společenství se samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost.

Obrazně o tom hovoří Písmo svaté: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9).

 

  • V den Slavnosti Všech svatých, prvního listopadu se mohou věřící zúčastnit mší svatých v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše v 8.00 a 17.00 hod.
  • V 16.30 hod. budeme v Kamenném Újezdu slavit mši svatou s diecézním biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem
  • V 17.00 hod. pak bude eucharistii v katedrále sv. Mikuláše předsedat generální vikář Mons. David Henzl.

Památka věrných zemřelých, hřbitov sv. Otýlie Č. Budějovice 2. 11. 2018; Gabriela Nováková / Člověk a víra

 

Památka věrných zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, která patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. Po Slavnosti Všech svatých (1. listopadu) se začíná Vzpomínka na všechny zemřelé slavit v následující den. Její veřejné slavení se objevuje po roce 998 ve francouzském benediktinském klášteře v Cluny. Od 11. do 13. století se památka rozšířila do dalších zemí a od 14. století zdomácněla v Římě.

V tyto dny lidé a především věřící, častěji než jindy, navštěvují hřbitovy a hroby svých předků, zdobí je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem života, a modlí se za ně.

 

  • Druhého listopadu, v den Památky věrných zemřelých, se mše svaté v katedrále sv. Mikuláše uskuteční v 8.00 a 17.00 hod.
  • Mons. Vlastimil Kročil bude v 10.00 hod. na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie předsedat eucharistii, po které bude následovat požehnání hrobů a modlitba za zemřelé.
  • Mons. David Henzl bude celebrovat eucharistii s požehnáním hrobů a modlitbou za zemřelé na hřbitově v Mladém v 10.00 hod.

(Autor článku: Miroslav Bína; zdroj: Katolík.cz)