BLAHOSLAVENÝ ODORIK – nové video prof. M. Weise

24.01.2023 Petr SAMEC

Tento díl cyklu „Svatí promlouvají“ byl natáčen v klášteře Minoritů v Jindřichově Hradci. Věnuje se postavě Odorika z Pordenone, zvaného také Oldřich Čech (1276/1281–1331). Tento muž žijící v hlubokém středověku proslul svou poutí až do daleké Číny. Po tříletém pobytu na dvoře chána Tchai Tinga (pravnuka Čingischána) se vracel po Hedvábné stezce zpět do Evropy. Jako první Evropan navštívil Lhasu v Tibetu. O své cestě – která trvala celkem 14 let – nadiktoval po svém návratu do kláštera v Pordenone velice poutavé vyprávění „Popis východních krajů světa“. Zemřel v pověsti svatosti a na jeho přímluvu se událo 70 ověřených zázraků. Více o jeho původu a o jeho zápiscích z cest se dozvíte v našem videu.