Biskup Vlastimil Kročil: Uvěřit v Boha je darem

25.11.2019 Miroslav Bína

23. 11. 2019, České Budějovice; Již po třetí se ve farnosti u kostela sv. Vojtěcha sešli pomocníci v pastoraci. Letos si vyměnilo zkušenosti přes sto účastníků napříč diecézí.

Společná mše svatá; snímky: Marie Vítová

Setkání již tradičně začalo společnou mši svatou, tentokrát s diecézním biskupem Vlastimilem Kročilem. „Uvěřit v Boha je skutečným darem, který nezískáme tím, že budeme někoho přesvědčovat. V tom musí působit sám Bůh. Pán Ježíš se ptal sv. Petra, za koho jej považuje. A protože apoštolové byli v neustálé blízkosti Ježíše, naslouchali jeho slovům a společně se modlili, mohl Šimon Petr odpovědět: ty Jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“

Základem pro naši schopnost věřit je podle otce biskupa právě prostředí křesťanských společenstev a rodin. „Mnozí si dnes hrají na křesťany, když si ve své mysli vytvářejí vlastní obraz víry. Pokud však takový člověk nepřijímá svátosti, nemodlí se a neotvírá Písmo svaté, nemá víru.

Fotogalerie

 

Víru je třeba posilovat

„Když Pána Ježíše vedli na Golgotu, všichni apoštolové se, jak víme, rozutekli v obavě o svůj život. Pouze sv. Jan se byl schopný odpoutat od tělesných a materiálních věcí. Pokud nejsme spojeni s Ježíšem Kristem, jsme ochotni ho prodat, podobně, jako sv. Petr,“ zdůraznil otec biskup v homilii.

Být křesťanem znamená mít hlubokou víru. Ve službách, které konáme, čeká toto rozhodnutí každého z nás, stejně jako tomu bylo v případě prvotní církve v Korintu a jinde. Víru je potřeba také upevňovat – v modlitbě, při setkávání s Bohem, liturgii a také ve společenství, které zažíváme při tomto setkání.

Program pokračoval diskusí ve skupinkách nad tématy společnými pro danou službu, neformálním setkáním a osobními rozhovory.

(Autor článku: Miroslav Bína)