Biskup Robert Barron: Asistovaná sebevražda je morálně nepřípustná

Foto: archiv Roberta Barrona

Americký biskup Robert Barron vyzývá katolíky ve Spojených státech, aby se postavili proti legalizaci asistované sebevraždy. V současně době návrh zákona podporuje 24 demokratických zákonodárců z Minnesoty.

Barron uvedl, že úmyslné odnětí nevinného života je vždy špatné bez ohledu na to, jaké z toho plynou domnělé výhody. A to navzdory skutečnosti, že se v moderní společnosti klade důraz na tělesnou integritu s důrazem na sebeurčení člověka nad vlastním životem. Namísto asistované sebevraždy či eutanazie katolická církev dlouhodobě podporuje paliativní péči, tedy doprovázení pacientů na sklonku života s pomocí komplexní léčby a tišení bolesti.

„Někteří zastánci asistované sebevraždy argumentují tím, že pro ty, kteří čelí vyhlídce na velmi bolestivý konec, je moc nad vlastním tělem nesmírně důležitá. Tato úvaha je ale do značné míry od věci, protože paliativní péče je natolik pokročilá, že prakticky ve všech případech lze bolest účinně tlumit,“ napsal biskup Barron.

Americký biskup mluvil o hlubším významu celé problematiky: „I kdyby se umírající člověk ocitl ve velkých bolestech, rozhodnutí pro sebevraždu by nebylo morálně ospravedlnitelné. Přímé zabití nevinného je, řečeno jazykem církve, ‚vnitřně ďábelské‘ – což znamená, že ho není možné morálně schvalovat bez ohledu na to, jak polehčující jsou okolnosti nebo jak prospěšné jsou následky.“

„Ačkoli na nezávislost v naší kultuře klademe velký důraz, nepovažuji ji za svrchovanou hodnotu. Skutečná svoboda neznamená radikální sebeurčení. Pokud nutkavě mluvím o volbě, ale nikdy si nekladu otázku, zda volím dobro či zlo, ocitám se v morální a intelektuální pustině. Skutečná svoboda je založena na morálních hodnotách, konec konců na nejvyšší hodnotě, kterou je Bůh,“ sdělil biskup Barron.

Eutanazie a asistovaná sebevražda nejsou totéž, ačkoli se oba pojmy často zaměňují. Při asistované sebevraždě jsou prostředky k sebevraždě (například smrtící dávka léku) zpřístupněny pacientovi, který následně jedná sám. Při eutanazii však lékař nebo jiná osoba přímo jedná s cílem ukončit život pacienta, což je postup, který je v celých Spojených státech stále nezákonný.

ilustrační foto: Hasty Words, pixabay.com

Podle Katechismu katolické církve je dobrovolná eutanazie vražda, ať už jsou její způsoby a důvody jakékoliv a těžce odporuje důstojnosti lidské osoby a úctě k živému Bohu, jejímu Stvořiteli (č. 2324). Toto učení bylo znovu potvrzeno ve vatikánském dokumentu Samaritanus Bonus z roku 2020. Papež František se proti eutanazii a asistované sebevraždě často vymezuje a apeluje na využití paliativní péče.

Katolické učení uvádí, že pacienti a lékaři nejsou povinni udělat vše, co je možné, aby zabránili smrti. Pokud život dospěl k přirozenému konci a lékařský zásah by nebyl prospěšný, rozhodnutí vzdát se mimořádných nebo nepřiměřených prostředků k udržení umírajícího při životě není eutanazií, jak poznamenal svatý Jan Pavel II. v encyklice Evangelium Vitae.

Původní článek v angličtině najdete na webu  Catholic News Agency