PAPEŽSKÉ POŽEHNÁNÍ

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE

Prot. N. 342/20/I

DEKRET

Apoštolská penitenciárie z moci jí svěřené zvláštním způsobem od Svatého Otce v Kristu, našem Pánu, Františka, z Boží prozřetelnosti papeže, laskavě dovoluje nejdůstojnějšímu Otci Vlastimilu Kročilovi, biskupu českobudějovickému, aby dne 13. května 2020 při zasvěcení diecéze Neposkvrněnému srdci Blahoslavené Panny Marie po svaté smírné Oběti v kostele Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie udělil všem přítomným věřícím křesťanům, kteří se s opravdovou kajícností a pohnuti láskou zúčastní týchž obřadů, papežské požehnání spojené s plnomocnými odpustky za obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého Otce).

Věřící křesťané, kteří zbožně přijmou papežské požehnání, třebaže z pádných důvodů nebudou moci být přítomni svatých obřadů fyzicky, avšak budou konání těchto obřadů sledovat se zbožným zaujetím v srdci prostřednictvím televizního nebo rozhlasového přenosu, budou moci získat plnomocné odpustky podle stanovené normy.

Nehledě na cokoli jiného.

V Římě z úřadu Apoštolské penitenciárie, dne 5. května L.P. 2020.

                                         Mauro kardinál Piacenza

                                        Vrchní penitenciář

 

                                                                                            Krzysztof Nykiel

                                                       Regent

 

Originál dekretu si můžete prohlédnout na obrázku níže:

Přiložené soubory