6. Jihočeská hasičská pouť

11.06.2024 Petr SAMEC

V sobotu 18. května 2024 se uskutečnila v Prachaticích 6. Jihočeská hasičská pouť k uctění památky hasičského patrona sv. Floriána. Záštitu nad touto bohulibou akcí převzali starosta města Prachatice Ing. Jan Bauer a plk. Ing. Martin Sviták, ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Fotografie najdete ZDE.

Foto: Hynek Hladík

Hasičská poutní slavnost začala společným průvodem 15 hasičských sborů z řad dobrovolných a profesionálních hasičů. Za doprovodu prachatické dechovky prošel průvod hasičů centrem města do farního kostela sv. Jakuba Staršího. Slavnostní mši svatou celebroval Mons. ThLic. David Henzl, generální vikář českobudějovické diecéze a koncelebrovali R. D. Mgr. Šimon Stančík, duchovní poradce Hasičského záchranného sboru českobudějovické diecéze a R. D. Mgr. Petr Plášil, prachatický farář a okrskový vikář vikariátu Prachatice. Otec generální vikář nejprve přivítal všechny přítomné hasiče, povzbudil je v jejich nelehké službě a připomněl odkaz svatého Floriána. Duchovní poradce jihočeských hasičů, otec Šimon Stančík, také všem přítomným poděkoval za přípravu a účast na slavnosti. V závěru mše svaté požehnal otec David pamětní stuhy na hasičské prapory.
Na duchovní program navázal slavnostní nástup hasičských sborů na prachatickém náměstí, při kterém předal plk. Ing. Martin Sviták požehnané hasičské stuhy nastoupeným jednotkám. Následovala komentovaná ukázka zásahové činnosti místních profesionálních hasičů. Na své si na prachatickém náměstí přišly také děti, pro které bylo připraveno nafukovací skákací auto v podobě hasičské cisterny a několik dovednostních soutěží s hasičskou tématikou.
Velké poděkování patří prachatickým profesionálním hasičům za podíl na organizaci hasičské poutě a sboru dobrovolných hasičů ze Starých Prachatic, který na pouti provozoval stánek s občerstvením pro všechny zúčastněné.

Foto: Hynek Hladík

Text: Stanislava Vitoňová
Foto: Hynek Hladík