Ing. Eva HOVORKOVÁ

vedoucí oddělení
majetky Biskupství a pozemkové úpravy

Ing. Natálie HLÍZOVÁ

vikariáty České Budějovice - město, České Budějovice - venkov a Český Krumlov, restituce

Petra MROSKOVÁ

vikariáty J. Hradec a Pelhřimov

Markéta VLČKOVÁ

vikariáty Tábor, Prachatice a Strakonice