Noc kostelů – Zlatá Koruna

Společnost přátel Zlaté Koruny ve spolupráci s farností si dovoluje srdečně pozvat Vás na Noc kostelů:
Program:
17:00 hod. - zahájení, varhanní koncert ( Marie Zahrádková), varhanní improvizace (Jürgen Essl)
18:00 hod. - volná prohlídka kostela
19:00 hod. - zakončení, duchovní slovo
Vstupné na koncert dobrovolné, ostatní zdarma
V případě změny naleznete informace na www.baroknikoruna.cz