ZLATÁ KORUNA: Noc kostelů 2023

Římskokatolická farnost ve Zlaté Koruně a Společnost přátel Zlaté Koruny si dovolují srdečně Vás pozvat na Noc kostelů. Komponovaný program začíná varhanním koncertem (Karel Haymann – varhany, Václav Janovský – tenor), poté následuje speciální prohlídka kostela a večer zakončí duchovní slovo.

Vstupné na koncert dobrovolné, ostatní zdarma.

Více informací na www.baroknikoruna.cz