ZLATÁ KORUNA: Koncert „Schola Strahoviensis“

Společnost přátel Zlaté Koruny si dovoluje srdečně vás pozvat na koncert duchovní hudby. Pod vedením MgA. Christiana Martina Pšeničky vystoupí Schola Strahoviensis, v jejímž podání zazní skladby sólové i díla pro scholu a varhany. Budeme se moci zaposlouchat do skladeb např. Girolama Frescobaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehudeho a dalších autorů.

Vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma.

Více informací a podrobný program najdete na www.baroknikoruna.cz