Žehnání zvonů

Žehnání zvonů
Datum od: 16.6.2013 00:00
Datum do: 16.6.2013 00:00
Místo: kostel sv. Víta v Rudolfově

Laudo Deum verum,
plebem voco, congrego
clerum, defunctos ploro,
pestem fugo, festa
decoro. Est mea
cunctorum terror vox
daemonium.

Chválím Boha pravého,
svolávám lid,
shromažďuji kněze,
oplakávám mrtvé,
zaháním mor, zdobím
svátky.Přemáhám
násilí a jsem
postrachem zlých
duchů.

Obřad žehnání zvonů
kostel sv. Víta v Rudolfově, Neděle 16. června 2013, 9:45 – 10:30

Slavnostní mše svatá, 10:30 – 11:30 
Na závěr mše bude udělováno novokněžské požehnání.

Zvon Sv. Barbora má za patrony pana Vratislava Klaboucha a paní Zdeňku Sobíškovou a Zvon Sv. František Saleský má za patrony pana Jaroslava Klaboucha a P. Františka Sobíška.

Přiložené soubory