ZRUŠENO – Mše svatá k 7. výročí zvolení papeže Františka

ZRUŠENO z důvodu stavu nouze. Děkujeme za pochopení.

V úterý 24. března 2020 v 17 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze sloužena mše svatá u příležitosti sedmého výročí zvolení papeže Františka. Apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Charles D. Balvo srdečně zve k účasti na této bohoslužbě kněze, řeholníky, řeholnice a věřící. Zároveň prosí o modlitbu za Petrova nástupce.

Kněží jsou zváni ke koncelebraci. K přípravě na liturgii je určena nová sakristie katedrály. Je třeba mít s sebou albu a bílou štolu.

Vzhledem k bezpečnostní kontrole při vstupu do areálu Pražského hradu je dobré si nechat určitou časovou rezervu.