VRANOV U BRNA: Exercicie Lectio Divina s prorokem Eliášem

Tato duchovní cvičení založená na četbě a meditaci Božího slova se konají v hlubokém mlčení s individuálním doprovázením, tedy každodenním duchovním rozhovorem. Exercicie vedou řeholníci z České a Slovenské Republiky.

Exercicie jsou určené pro všechny věřící: kněze, osoby zasvěceného života i laiky. 

Zájemci se mohou přihlásit na adrese: lectiodivinacz@gmail.com

Více informací na www.lectiodivina.cz