VRANOV U BRNA: Exercicie Lectio Divina

Datum od: 21.8.2023 09:00
Datum do: 27.8.2023 16:00
Místo: Duchovní centrum Vranov u Brna

Exercicie Lectio Divina jsou duchovní cvičení založená na četbě a meditaci Božího slova. Konají se v hlubokém mlčení s individuálním doprovázením, tedy každodenním duchovním rozhovorem. Exercicie vedou řeholníci z České a Slovenské Republiky.

Exercicie jsou určené pro všechny věřící: laiky, osoby zasvěceného života i kněze.

Zájemci se mohou přihlásit na adrese: lectiodivinacz@gmail.com

Více informací na www.lectiodivina.cz