„Vnímám svoji návštěvu jako velký dar od Pána“

„Vnímám svoji návštěvu jako velký dar od Pána“
Datum od: 27.7.2016 00:00
Datum do: 31.7.2016 00:00
Místo: Papež František mladým na cestu do Krakova

Drazí bratři a sestry!

Blíží se třicátý první Světový den mládeže, který mne zve na setkání s mladými lidmi z celého světa, shromážděnými v Krakově, a zároveň je pro mne milou příležitostí setkat se s drahým polským národem. To všechno bude v tomto Svatém roce probíhat ve znamení Milosrdenství i vděčné a zbožné památky svatého Jana Pavla II., který dal vznik Světovým dnům mládeže a vedl polský lid na jeho nedávné historické cestě ke svobodě.

Drazí mladí Poláci, vím, že velké krakovské setkání již dlouho připravujete zejména svojí modlitbou. Ze srdce vám děkuji za všechno, co děláte, a za lásku, s níž to děláte, a již nyní vás objímám a žehnám vám.

Drazí mladí z různých částí Evropy, Afriky, Ameriky, Asie a Oceánie! Žehnám také vašim zemím, vašim přáním a vašemu putování do Krakova, aby bylo poutí víry a bratrství. Pán Ježíš ať vám udělí milost, abyste zakusili Jeho slova: »Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství« (Mt 5,7).
Velice se s vámi toužím setkat, aby svět dostal nové znamení harmonie: mozaiku různých tváří mnoha ras, jazyků, národů a kultur, avšak sjednocených ve jménu Ježíše – Tváře Milosrdenství.

A nyní se obracím k vám, drazí synové a dcery polského národa! Vnímám svoji návštěvu u vás jako velký dar od Pána, protože jste lid, který během svých dějin prošel mnoha – a někdy velmi tvrdými – zkouškami v síle víry a pod ochranou mateřské ruky Panny Marie. Jsem si jist, že pouť do svatyně v Čenstochové bude jakýmsi ponořením do této vyzkoušené víry a přinese mi mnoho dobrého. Děkuji vám za modlitby, kterými připravujete moji návštěvu. Děkuji biskupům a kněžím, řeholníkům a řeholnicím, věřícím laikům, zejména rodinám, kterým v duchu nesu posynodální apoštolskou exhortaci Amoris laetitia. Morální a duchovní „zdraví“ národa je vidět na jeho rodinách. Proto svatému Janu Pavlu II. tolik leželi na srdci snoubenci, mladí manželé a rodiny. V této cestě pokračujte!

Drazí bratři a sestry, posílám vám toto poselství jako záruku svojí lásky. Zůstávejme spojeni v modlitbě.

A na viděnou v Polsku!

A ti, kteří preferují video formu, mohou zavítat sem.