Velikonoční hrkání v Třeboni – PROGRAM ROZŠÍŘEN O BOHOSLUŽBY!

Velikonoční hrkání v Třeboni – PROGRAM ROZŠÍŘEN O BOHOSLUŽBY!
Datum od: 1.4.2021 19:30
Datum do: 4.4.2021 11:30
Místo: Třeboň

V Třeboni již tradičně doplňují velikonoční obřady v chrámu sv. Jiljí a Panny Marie Královny tematicky zaměřené průvody hrkání. Pořadatelé se NOVĚ rozhodli vzhledem k epidemické situaci uspořádat na Masarykově náměstí kromě již oznámené nedělní mše svaté, navíc také velikonoční obřady ve čtvrtek (18:30 – mše sv.), v pátek (18:30 – velkopáteční obřady) a v sobotu (20:00 mše sv.). Cílem je přenést atmosféru křesťanských Velikonoc do veřejného prostoru. V tomto ročníku budeme pamatovat zejména na nemocné a oběti pandemie. Program velikonočního hrkání vyvrcholí v neděli 4. dubna, v den zmrtvýchvstání Ježíše Krista, a to konáním slavnostní bohoslužby na Masarykově náměstí a žehnáním městu Třeboň.

 

Bílá sobota 2020, Třeboň; Foto: Marie Košinová / Člověk a víra

V neděli 22. listopadu 2020, na Slavnost Ježíše Krista Krále se konalo v Třeboni na Masarykově náměstí první Veřejné shromáždění se mší svatou  a modlitbami za uzdravení nemocných a pomoc pro ty, kteří o ně pečují. Mše svatá se konala u Mariánského sloupu a mši celebroval Mons. Pavel Posád. Toto setkání zorganizoval spolek Žít Třeboní a Římskokatolická farnost Třeboň. Po této první akci pokračovala shromáždění se mší i na všechny adventní neděle a o vánocích; Foto: Marie Košinová / Člověk a víra

Přiložené soubory