Večerní prohlídky na klokotech

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA AREÁLU S VARHANNÍM DOSTAVENÍČKEM

 

  • PRŮVODKYNĚ: MARIE JANOUCHOVÁ
  • VARHANÍK: LADISLAV ŠOTEK

 

Rezervace vstupenek: klokotypoutni@centrum.cz

Výtěžek bude použit na revitalizaci presbytáře kostela.